Homepage
 Projektet  
 Nationella projekt  
 Torget  
 Virtuell utställning  
 Pedagogik  
 Nyheter  
 Tjänster  
 
Ansvarig utgivare
  


Culture 2000

European Union

 

Välkommen till Pathways to Cultural Landscapes

Kul att Du hittade vår hemsida! Vi uppskattar Ditt intresse för Europeiska Kulturlandskap och skulle gärna vilja berätta mer för dig om vårt projekt.

Kulturlandskap behöver experter!

"Pathways to Cultural Landscapes" är en sammanslutning av offentliga och privata institutioner som är intresserade av kulturlandskap. Genom sina forsknings- och förmedlingsinsatser för dessa institutioner ett arbete som strävar mot ett hållbart hanterande av kulturlandskapet på ett både kvalificerat och professionellt sätt. Utformandet av ett gemensamt forum för diskussioner och samarbete stödjs av EU ?s Kultur 2000 program.

Våra partners är professionella vad gäller hanterandet av landskap. Men då disciplinen är ung genomförs projektet med metoder lånade från så vitt skilda ämnesområden som exempelvis arkeologi och zoomorfologi.

Ko-ordinationskontoret för det Europeiska projektet "Pathways to Cultural Landscapes" arbetar för våra partners intresse, det ko-ordinerar det internationella samarbetet och nätverken samt kommunicerar behovet av kulturlandskap, likväl som kulturlandskapets behov, till en större publik. Därför är spridning av kunskap och information samt lobby-verksamhet i samhället i stort, i ekonomin och i politiken några av kontorets huvuduppgifter.

 

byt språk

en  de  fi  se  da  cz  it  we  ee  ie 

  
design: Kai M. Wurm
menu back print