Homepage
 Projekt  
 Projekty ùčastníků  
 Fórum  
 Virtuální výstava  
 Didactics  
 Aktuality  
 Služby  
 
Z redakce / O nás
  


Culture 2000

European Union

 

Vítejte na stránkách projektu Pathways to Cultural Landscapes - Stezky Kulturní Krajinou

Jsme velmi rádi, se zajímáte o kulturní krajinu Evropy. Chtĕli bychom Vám představit náš projekt.

Bavte se dobře!


"Stezky kulturní krajinou" je společenství veřejných a soukromých institucí, které se zabývají výzkumem, poznáním a udržitelným rozvojem krajiny na profesionální úrovni. Vytvoření fóra pro komunikaci a spolupráci bylo umožnĕno programem evropské unie Kultura 2000.

Mezi našimi spolupracovníky jsou odborníci tzv. ”krajinného managementu”. Tento mladý obor, zamĕřený na poznání, plánování a ochranu krajiny využìvá poznatků širokéko okruhu vĕdeckých disciplin od

  • A rcheologie až po
  • Zoologii.

Koordinační centrum evropského projektu "Pathways to Cultural Landscapes" - zabezpečuje a koordinuje mezinárodní spolupráci v rámci projektu a stará se o potřeby spolupracovníků. Hlavním úkolem centra je však seznámit s problematikou kulturní krajiny širokou veřejnost včetnĕ ekonomů a politiků.

 

zmĕna jazyka

en  de  fi  se  da  cz  it  we  ee  ie 

  
design: Kai M. Wurm
menu back print