Homepage
 The Project  
 Cultural Landscape  
 Agenda  
 Landscape Convention  
 Library  
 GIS  
 The Team  
 Sponsors  
 Projects of the Partners  
 The Forum  
 Virtual Exhibition  
 Didactics  
 News  
 Service  
 
Imprint
  


Culture 2000

European Union

 

Gunilla Simonsson MA

Works mainly with landscape history and management in theory and in practice.

Education

MA in History (forest history) at the University of Gothenburg.

Articles

Simonsson, G. 1998. Tunnstavshuggning och pottaskebränning i Halland: Två skogshistoriska uppsatser. Länsstyrelsen Halland. Meddelande 1998:10. Halmstad.

Simonsson, G. 2001. Hallänningens skog: En dansk-svensk historia. D-uppsats vid Historiska institutionen, Götebors universitet.

Connelid, P., Larsson, K. & Simonsson, G. (in print). Halländskt trädbruk, boskapsskötsel och åkerbruk i ett tusenårsperspektiv.

 
design: Kai M. Wurm
menu back print