Homepage
 The Project  
 Projects of the Partners  
 The Forum  
 Virtual Exhibition  
 Didactics  
 News  
 News  
 Press Comments  
 Service  
 
Imprint
  


Culture 2000

European Union

 

Press Comments


Suomen Tammi 2002/7, 13.02.2002

Koululaiset Kulttuurimaiseman Kuvaajina

from Satu Mikkonen-Hirvonen

Laitilan kaupungintalolla vietettiin 7.11.2001 Kulttuurimaisema kuvissa - näyttelyn avajaisia. Syksyn kestänyt kulttuurimaiseman dokumentointiprojektin kenttä-osuus oli päättynyt ja oli aika juhlistaa onnistuneita tuloksia.

Avajaisjuhlassa olivat paikalla itseoikeutetusti kulttuurimaiseman kuvaajat, Untamalan koulun oppilaat ja ryhmä Varppeen koulun ylä-asteen ja lukion oppilaita. Oppilaiden lisäksi paikalla oli runsaslukuinen avajaisylei-sö sekä tiedotusvälineiden edustajia. Näyttelyn avasi Laitilan kaupunginjohtaja Jukka Alkio ja tilaisuudessa kuultiin puheenvuorot osastonjohtaja Paula Purhoselta, yli-intendentti Satu Mikkonen-Hirvoselta sekä Untamalan koulunjohtajalta Marita Paanalta. Kunniakirjat parhaista valokuvista jakoi tutkija Kaisa Lehtonen. European Pathways to Cultural Landscapes-projektin johtajan Gerhard Ermischerin terveiset Lohr am Mainista toi tutkija Teija Tiitinen. Tilaisuudessa kuultiin myös Untamalan koulun puhallinorkesterin musiikkiesityksiä.

Valokuvanäyttely on osa European Pathways to Cultural Landscapes - projektia. Tässä yhdeksän maan yhteishankkeessa tavoitteena on hahmottaa ja tuoda esiin eurooppalaista kulttuurimaisemaa. Suomen lisäksi kulttuurimaisemahankkee-seen osallistuvat Ruotsi, Tanska, Viro, Saksa, Iso-Bri-tannia, Italia, Tsekin tasavalta ja Irlanti. Jokaisella projektiin osallistuvalla maalla on oma esimerkkialue, jossa kulttuurimaisemalla on pitkä historiallinen ulottuvuus. Projektin aikana kulttuurimaisemaa esitellään eri puolilta ja korostetaan sen erityispiirteitä. Suomen esimerkkialueena on Vakka-Suomi ja erityisesti Untamalan kylä. Suomen osuuden toteuttaa Museoviraston arkeologian osasto.

Näyttelyn perusideana oli, että oppilaat kuvaavat omaa arkipäivän kulttuurimaisemaansa, sitä mikä heille on tärkeää. Kulttuurimaisema kuvissa- näyttely on hyvä esimerkki siitä, miten vuoropuhelu herätetään alueen asukkaiden sekä kulttuurimaiseman hoidosta ja suojelusta vastaavien viranomaisten välillä. Tavoitteena on ollut synnyttää ajatteluprosessi, jossa kulttuurimaisemasta tulee tärkeä osa ihmisen identiteettiä. Näyttelyyn osallistuneet lapset ja nuoret ovat huomisen päättäjiä, jotka tulevaisuudessa ratkaisevat sen, miltä maisemamme näyttää.

Kulttuurimaiseman kuvaajien ikä vaihteli esikoululaisista lukiolaisiin. Koululaiset dokumentoivat kulttuurimaisemaa syy- ja lokakuun aikana. Näyttelyssä on mukana jokaiselta oppilaalta ainakin yksi kuva ja yhteensä näyttelyssä on 142 kuvaa. Kuvamateriaalia kertyi runsaasti. Näyttelyn kuvat valittiin noin 1300 kuvan joukosta. Maisema on aina sen katsojan tai havainnoijan yksilöllinen kokemus. Paikkakuntalainen näkee oman tutun maiseman eri tavalla kuin ulkopuolinen. Maisema koetaan myös eri tavalla eri ikäisenä. Kuvamateriaali edustaa poikkileikkausta siitä, millä tavalla tämän päivän nuoret käsittävät kulttuurimaiseman. Nuorimmat kuvaajat kuvasivat kodin lähiympäristöä ja koulumatkan varrella avautuvia maisemia. Vanhempien oppilaiden kuvat puolestaan kertoivat elämänpiirin laajenemisesta. Kuvauskohteita oli haettu kulttuurimaiseman vanhimmista kerroksista nuorimpiin; pronssikautiset hautarauniot edustivat kuvaajien töissä kulttuurimaisemaa siinä missä moder--ni Laitilan kaupungintalokin. Joihinkin kuviin oli tallennettu vuosisatoja lähes muuttumattomana säilynyttä kulttuurimaisemaa, joissain kuvissa taas kulttuurimaisema välittyi tuokiokuvana koulunpihalta. Näyttely tarjoaa upean maisema-matkan Vakka-Suomeen!

Näyttelyä ovat olleet rahoittamassa Museovirasto, Opetusministeriö ja Euroopan Komission Kulttuuri 2000-ohjelma. Kulttuurimaisema kuvissa - näyttelyn dokumentointityötä ohjasivat Museoviraston muinaisjäännösten hoitoyksikön yli-intendentti Satu Mikkonen-Hirvonen, Untamalan ala-asteen rehtori Marita Paana ja Varppeen koulun kuvaamataidon lehtori Jari Nordman.

 

Alasatakunta/Tuomo Hurme Satakunnan viikinkitaitokisoissa yhtenä taitolajina oli nauhan iskentä


 
design: Kai M. Wurm
menu back print