Homepage
 The Project  
 Projects of the Partners  
 The Forum  
 Virtual Exhibition  
 Didactics  
 News  
 News  
 Press Comments  
 Service  
 
Imprint
  


Culture 2000

European Union

 

Press Comments


Hallandsposten, 28.04.2001

Nya fornfynd på åsen

from Niklas Eklöf

Trots att det under årens lopp har gjorts åtskilliga utgrävningar på Hallandsås är platsen fortfarande ett paradis för arkeologer.

- Det finns åtskilligt mycket mer att upptäcka, säger arkeologen Lennart Carlie, som just nu kartlägger åsens kulturlandskap.

HP följde honom under hans nyfikna spaningar efter fornlämningar.

Efter endast två dagar på åsens södra sluttningar har arkeologen bland annat upptäckt tre hittills inte kända gravar från bronsålders.

Bronsåldersgravar funna

Inventering avslöjade nya fynd från Hallandsås sluttning

Tre "maffiga" bronsåldersgravar, otaliga odlingsrösen samt ett nätverk av hålvägar. Efter två dagars inventering av Hallandsås sydsluttning kan arkeolog Lennart Carlie redovisa en rad nya upptäckter.

- Det finns åtskilligt mer att upptäcka, konstaterar han glatt.

Under 1700-talet inventerade Linnéeleven Per Osbeck Hasslövs omgivningar inklusive Hallandsås sluttning. Tvåhundra år senare granskades trakten igen som en del i Östra Karupprästen Viktor Ewalds sydhalländska inventering.

Senast Hallandsås sydsluttning granskades var i slutet av 1980-talet då Riksantikvarieämbetet genomförde sin rikstäckande fornminnesinventering. Det kan tyckas att området borde var skärskådat in i minsta detalj, men ännu finns delar av åsen som är näst intill oupptäckta.

- Ser man på kartan över fornminnen finns nästan inte en markering i området från Brante källa bort mot strövområdet ovanför Dömestorp. Däremot finns åtskilliga markeringar i motsatt riktning, från Dömestorp mot E6, säger arkeolog Lennart Carlie.

EU-projekt

Under två dagar har Carlie inventerat delar av den okända åssluttningen inom ramen för den pågående kartläggningen av det lokala kulturlandskapet.

- Det är ett EU-projekt som går ut på att vi ska kartlägga kulturlandskapets skiftningar under de senaste 3 000 åren. Allt material ska samlas i en databas. Vissa bitar av informationen kommer troligen att användas inom olika slags forskning.

När den Ålstorpsbaserade arkeologen skulle påbörja sin inventering valde han att utforska de okända delarna av åsen framför att gå i andras fotspår.

- Det låter som ett naturligt val, men är inte så givet som man kan tro. Har någon gjort vissa fynd inom ett bestämt område vill man gärna återvända dit i hopp om att finna mer. I stället för att undersöka nya områden väljer man ett till synes säkert kort. Detta brukar vi kalla "falsk medvetenhet".

Carlie behövde inte gå många steg in i lövskogen förrän han upptäckte ett flertal nya fornminnen.

- Ser du? Där, där, där och där. Det finns odlingsrösen överallt, sten som människorna plockade bort och samlade i högar för att kunna bruka jorden. På den tiden, flera tusen år före Kristus, fanns knappt några dragdjur, så arbetet fick utföras för hand.

En bit längre in i skogen, ett tiotal meter från ett vindskydd, stannar Carlie på nytt.

- Det här ser vid en första anblick ut som ett odlingsröse, men jag är tveksam. Röset är nästan kvadratiskt, och i hörnen finns ovanligt stora stenar. Det tyder på att högen lika gärna skulle kunna vara en grav.

Skogspromenaden fortsätter. I Carlies sällskap passerar man inte enstaka fördjupningar i terrängen och upptrampade djurstigar, utan medeltida terrassodlingar och hålvägar som användes av människor för tusentals år sedan.

- Det gäller att kunna läsa terrängen. Många ställer sig frågande till uppgifterna, men upplyser man om olika kännetecken klarnar bilden.

30 ton sten

Genom att läsa terrängen hittade Carlie de tre väl gömda bronsåldersgravarna.

- När jag fick syn på den vackra sluttningen och planmarken ovanför insåg jag omedelbart att det måste finnas något kul på platån. Det var en typisk gravplats, och mycket riktigt, mitt i en granplantering fann jag tre maffiga gravrösen med bara några meters mellanrum.

Enligt arkeologen består den största graven, som är tolv meter i diameter, av över 30 ton sten som forslats dit för hand.

Finns det några planer på att gräva i röset, och vad kan man i så fall förvänta sig finna?

- Vi vet ganska väl vad som kan finnas och har i dagsläget inga planer på att gräva. Under stenen finns troligen en stenkista som innehåller en lerkruka med benrester. Har man tur finns även något enstaka gravsmycke, som en bronsbit.

Nu kommer Carlie att tillbringa ännu en vecka i området med att kartlägga fynden och pricka in dem på kartan.


Gillar gravar. Arkeolog Lennart Carlie gillar inte att inventera områden där andra redan har gjort åtskilliga fynd. "Det är roligare att göra tvärtom. Då kan man göra intressanta fynd som den här maffiga bronsåldersgraven."

Photo: Niklas Eklöf


 
design: Kai M. Wurm
menu back print