Homepage
 The Project  
 Projects of the Partners  
 The Forum  
 Virtual Exhibition  
 Didactics  
 News  
 News  
 Press Comments  
 Service  
 
Imprint
  


Culture 2000

European Union

 

Press Comments


Hallandsposten, 01.09.2001

Ett boende värdigt en bronsåldersmänniska

from Lena Elmlund

En sprakände eld för värme och matlagning, bastanta lerväggar armerade med kvistar, luckor för dagsljuset och halm till tak - så bodde man på bronsåldern.

Mörkt, ombonat med fårfällar på träbänkar och halm som madrasser går det att fantisera sig tre tuseri år tillbaka i tiden med hjälp av Föreningen Bronstid i Boarp och husets konstruktör Sten Nilsson; Laholm.

Det färdiga bronsåldershuset på Bjärehalvön är kulmen på ett stort projekt.

Där låg det! Fullt synligt från Italieriska vägen på Bjärehalvön med granrien Hasses ladas färggranna maskinpark som gräll motsats till det milt beige och brungråa bronsåldershuset. Äntligen fick jag uppleva bronsåldersboendet, konstruerat av Sten Nilsson, båtbyggaren som byggt sin egen ryggåsstuga, kallad Steinahiet, i Laholms kommun.

Nti är det inte bara Sten som byggt utan ett helt gäng från alu-gruppen har gjort grovgörat och experter från Föreningen Bronstid och andra historiekunniga har varit tongivande i byggandet av Bovigården. Sten har varit ansvarig byggledare och haft de tekniska kunskaperna att bygga så att huset även fungerar vintertid.

Lerbygget ligger i hagen nedanför den röda gården i hembygdsparken i Boarp, omgärdat av staket gjort av : pinnar och ris.

Vi klev förväntansfullt in i den mörka salen och möttes av sprakande eld på golvet och levande lågor från ljuskällor i hörnen. När fönsterluckorna av trä öppnades kunde vi se varandra i ansiktet, trots skumrasket. Stämningsfullt och romantiskt kan man tycka, som nutidsmänrüska. Vore det på riktigt i bronsåldern, hade folket säkert haft sjå med att hugga ved en solig augustidag, eller slakta lamm och bereda hudar inför vinterns förråd. Kvinnorna kanske samlade in örter för att torka dem eller plockade småved och bark att ha som tändved. Allt spill togs tillvära och användes.

Dofterna av stampat jordgolv, torkad lera och torr ved war trivsamma och glödbitar yrde upp mot takets hål. Innertaket består av vass som lagts på en rejäl takstol. På loftet har kletäts ett lager lera på vassen, i vilken gnistorna från elden slocknar.

Massiva pålar av 35 år gamla träd utgör husets bärande konstruktioner. Innerhusets övriga virkesverk har fogats in i varandra med en uråldrig teknik som går ut på att pussla ihop träpålarna utan snören och träplugg, kanske med en liten kil som extra hållfasthet.

- Många bronsåldershus är omöjliga att bo i, säger Sten Nilsson.

- Vi har byggt ett hus som är beboeligt året om, inte bara. konstruerat en tidstypisk lada. Ända in på 1900-talet levde'vi i lerisolerade hus med vasstak men vi lade brädor på fasaden.

Huset är nio meter brett och 19 meter långt. Det kommer att hålla mycket länge och är kompakt öch pöröst på samma gång, plus att det är fullständigt ekologiskt.

- Lämnar vi huset en gång så vittrar det ner och går in i det naturliga kretsIoppet igen, konstateräde Gunilla Röos, arkeologisk arbetsledare i byggandet.

Sten Nilsson har inte sneglat på liknande projekt utan skapat Bovigården med mycket nytänkande och sunt förnuft. De bärande stockarna har bränts i ändarna, innan de satts i jorden för att inte ruttna, en gammal beprövad metod. Bakom varje träbits placering finns det en tanke.

De stora bärande stolparna, som Föreningen Bronstids folk fällt delar av själva med bronsåldersyxa, restes våren 1998. Därefter har bygget så sakteliga tagit form.

Det tar en halvtimme att fälla ett 35-årsträd med bronsåldersyxa och på tre miriuter kan man fälla ett tio år gammalt träd. Men ute på vedbacken högg Patrik Ramen upp fin ved med en modern klyvyxa av hickoryträ, anno 2001. Ibland tar det för lång tid att leva på bronsåldersvis, även i de mest ambitiösa kretsar.

Bovigården är ett led i ett stort bronsåldersprojekt på Bjärehalvön. Nätverket Bronstid har arbetat sedan 1995 med att levandegöra forntiden i området och utarbetat olika stigar och slingör runt de många fornlämningarna som finns, där.

Det vackra och helt tidstrogna huset, med gräsbevuxet högtak, är bara kronan på verket i bronsåldersprojektet som även EU-ekonomerna stödjer. Allmänna arvsfonden har skänkt 150 000 kronor till Bovigården. Sluträkningeri är inte klar, vassen är mycket dyr, så den summan räcker nog inte.

Vissa delar av bronsåldershuset är inspirerade av utgrävningar från Köinge 1991, men största delen av det vackra, rundade huset i näturmaterial är en båtbyggares dröm som nu gått i üppfyllelse.


Eldstad Framför elden sitter konstruktören Sten Nilsson tillsammans med Annila Sterner, projektledare för Föreningen Bronstid Arkeolög Gunilla Roos står vid elden iförd filtar, som man hade på brondåldern. Boo Qvist till vänster har varit med och byggt.

Photo: Anders Andersson


 
design: Kai M. Wurm
menu back print