Homepage
 The Project  
 Projects of the Partners  
 The Forum  
 Virtual Exhibition  
 Didactics  
 News  
 News  
 Press Comments  
 Service  
 
Imprint
  


Culture 2000

European Union

 

Press Comments


Tidningarnas Telegrambyråner, 28.04.2001

Nya bronsåldersfynd I Båstadstrakten

Nya bronsätdersfynd har den senaste tiden gjoris i Bjärebygden ach Hallandsasens nordsluttning. I en hästhage hittades pä fredagen en skeppsriatning, den första hittills i bygden, skriver Nordvåstra Skänes Tidningar. Laholms Tidrsing rapporteiar om tre hittills okända bronsäldersgravar i trakten av Hasslöv. IBjärebygden har flera hällristningar frän bransätdern tidigare påtråffats, men inte med ske p avbitdade. Därför var det lite av en sensation när hällristningsspanarna Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ohrestam kom på att skrapa sig ner i marken ett par decimeter uteffer en redan känd ristning. Och där fann de det 42 oentimeter länga skeppet med rammstäv. I Båstadstrakten pågår en systematisk inventering av lämningar från bronsåldern inom ramen för ett delvis EU-finansierat projekt.

Nya bronsåldersfynd i Båstadstrakten Båstad TT Nya bronsåldersfynd har derr senaste tiden gjoris i Bjårebygden och Hallsndsåsens nordslutining. I en hästhage hittades på fredagen en skeppsnstning, den första hittills i bygden, skriver Nordvästra Skånes Ti.


 
design: Kai M. Wurm
menu back print