Homepage
 The Project  
 Projects of the Partners  
 The Forum  
 Virtual Exhibition  
 Didactics  
 News  
 News  
 Press Comments  
 Service  
 
Imprint
  


Culture 2000

European Union

 

Press Comments


Laholms Tidning, 05.05.2003

Öppet hus hos hövdingen Bovi

by Åse Höijer


Båstad Bronsåldersgården i Boarps hembygdspark, Bovigården, var en av de besöksmål som höll öppet hus på lördagen. Och hos hövdingen Bovi vårstädades det.

På lördagen höll ett stort antal företag, främst inom servicenäringarna, öppet hus på Bjäre. Dessutom passade några av de föreningar som har verksamhet riktad mot turister på att visa sin verksamhet.

I Boarp s parken var det full aktivitet runt Bovigården, föreningen Bronstids egenhändigt byggda bronsåldershus. Eftersom föreningen Firat Valborg, i regn, var det dags att vädra och torka de speciella bronsålderskläderna som blivit blöta, l samband med Valborgsfestlighe-terna hade också modergudinnan föits ut till åkern, och det var därmed dags att börja arbeta med jorden. Marianne Orsander skötte garderoben och Gunilla Roos konstaterade nöjt att den grästäckning som dolt jorden i täppan under vintern hade kvävt allt ogräs.

- Till sommaren hade vi tänkta att inte bara berätta om vad bronsåldersfolket odlade, utan ocksä hur de utnyttjade naturens skafferi, berättar Marianne, som passar på att ta tillvara de späda nässlorna runt gården.

Under sommaren kommer Bovigården au ha öppet under längre period, från den 24 juni till den 17 augusti, och fler och fler skolor nappar på Bronstids erbjudande att låta eleverna leva bronsåldersliv under en dag.

- Intresset från allmänhet och företag att hyra in sig på gården ökar ocksä, och de flesta tycker att det är mycket spännande, berättar Marianne.

Till sommaren kommer besökarna att få stifta bekantskap med bronsgjuteri på gården, målsättningen är att bygga upp en ugn för au smälta och gjuta den spannande metallen på plats. Dessutom kommer det att erbjudas kurser i bågbyggeri, så att fler kan stifta bekantskap med bronsåldersfolkets främsta jaktvapen.

Men bronsåldersfolkets liv bestod inte bara av odling och jakt. Minst lika viktigt var det att samla ved så att huset kunde hållas varmt. Och för föreningen Bronstid är ocksä pysslet med veden viktigt. Ett jobb som Claes Assarsscm och Elisabeth Andersson tog hand om på lördagen.

En stor stapel med ved, och stockar på tork, borgar för att Bovigården kommer att hållas välkomnande varm också under den kommande säsongen.

 

Gunilla Roos jobbar med bronsåldersåkern och Marianne
Orsander tar tillvara de späda nässlorna, som förmodligen
också stod på bronsåldersfolkets meny.

Photo: Åse Höijer


 
design: Kai M. Wurm
menu back print