Homepage
 The Project  
 Projects of the Partners  
 The Forum  
 Virtual Exhibition  
 Didactics  
 News  
 News  
 Press Comments  
 Service  
 
Imprint
  


Culture 2000

European Union

 

Press Comments


Hallandsposten, 14.01.2001

Bronstid I store EU-projekt

from Eva Killberg

"Kändisskap" ger underskattade kulturlandskap Bätter skydd

BJÄRE

Vad har Bjäres bronsålderslandskap gemensamt med italienska alper, Wales gröna kullar och meteorkratrar i Estland? Tillsammans med andra underskattade och oexploaterade trakter i Europa, ingår de numera i ett större EU-projekt.

Diskussion om Påarp och planerna på golfbanan är ett praktexempel på vad "European Pathways to Cultural Landscapes" handlar om: Att ta vara på landskap som inte blivit sedda och upptäckta. Landskap där människor under lång tid satt sina spår, och som rymmer fornminnen och kulturhistoria.

"Bara bonnamark", tyckte exploatören för golfbanan - medan motståndarna framhöll värdefulla fornminnen och småskalig odlingskaraktär värd att bevara. Många bjärebor och politiker började ta reda på hur det egentligen såg ut i Påarp, detta Bjäres innersta som de flesta bara haft vägarna förbi. Utveckling ställdes mot bevarande.

Göra känt

Att samla den kunskap som finns om landskapen, hitta ny kunskap - men också att sprida den till allmänhet, forskare, exploatörer och beslutsfattare - är tankarna med projektet. I förlängningen ska "kändisskap" kunna fungera som ett slags skydd för landskapen.

Därmed inte sagt att all utveckling ska stoppas.

- Det gäller att se dessa kulturlandskap som en resurs och hantera dem på ett hållbart sätt, förklarar Jenny Nord Paulsson, arkeolog och antikvarie vid Malmö Kulturmiljö.

- För Bjäre kan landskapet här, som fortfarande bär unik prägel av bronsåldern, bli en inkomstkälla för turismen, framhåller Annila Sterner.

Jenny Nord Paulsson forskar tillsammans med Lars Larsson kring Bjäres bronsålder för Lunds universitet, och är en partner i EU-projektet. Hon håller nära kontakt med den givna partnern Föreningen Bronstid, representerad av Annila Sterner. Det nya projektet kån ses som en utökning av föreningens tidigare projekt "European Cultural Paths" (Europeiska kulturstigar).

Alnarp (Sveriges Lantbruk+suniversitet) deltar med studier av växthistoria och pollenanalyser. Genom tvärsnittsprover ur bronsåldershögar, klarnar bilden av hur växtligheten sett ut från bronsåldern och framåt.

Arkeolog Gunilla Roos ska genomföra ytterligare en inventering av fornminnen på Bjäre. Och Riksantikvarieämbetes "Hällristningsspanare" ska undersöka Drottninghallområdet.

Virtuell bronsålder

Regionmuseet i Skåne svarar för informationssystemet via dator. Genom GIS, Geographical Information System, ska nya och gamla uppgifter, liksom olika kartmaterial, läggas in. Här ska forskare, samhällsplanerare och exploatörer kunna söka information om kulturlandskapet.

I England och Tjeckien har man kommit långt med GIS-systemet. I Sverige har kunskaper ofta funnits - men inte nått fram till samhällsplanerare, menar Annila Sterner:

- Det har funnits många vattentäta skott. Vi hoppas kunna öppna kanalerna.

Materialet som läggs på vartannat ska också ge en bild av hur människan ändrat landskapet fram till i dag.

- Även skolbarn måste få tillgång till ett mer levande material om landskapets historia, menar Jenny Nord Paulsson.

Här fyller virtual reality en funktion i projektet. Redan har en engelsman med kunnandet filmat från en av Bjäragårdens större bronsåldershögar. Härifrån ska elever och andra via datorn kunna vandra runt gravhögen och uppleva landskapet - som på bronsåldern.

Jenny Nord Paulsson visar i verkligheten den hög (utan namn) som bjuder på en fantastisk utsikt över hav och småskaligt, böljande jordbrukslandskap.

- Områden som detta är inte vardagsmat i Europa, säger hon.

Hela Bjäre kommer dock att ingå i projektet, med särskild djupstudie av ett mindre område mellanTofta högar och Bjäragården.

Sårbärt

.Bjäre får på .närmast håll sällskap i , projektet av.. Dömestorpsområdet i södra Halland. Övriga områden som deltar finns i Danmark, Finland, Estland, Tyskland, England, Irland, Wales, Italien och Tjeckien.

- Gemensamt för dem alla är att det är sårbara landskap med värden av kultur och historia, förklarar Annila Sterner.

- De är väl definierade, men har legat långt från besluten. Och det är trakter som varit fattiga i senare historia och därför negligerats av vetenskapen.

Full pott

Projektet fick. maximal utdelning, då pengar söktes från Kultur 2000 inom EU: 300 000 euro per år, under tre år, för hela projektet. 40 procent måste delprojekten själva finansiera.

För Bjäredelen betyder det en budget per år på omkring 290 000 kronor.

I flera av deltagarländerna är riksantikvarieämbeten ledande partners.

- Här finns en enorm kompetens samlad, betonar Annila Sterner med entusiasm.

 

Kring ett Bjäre präglat av bronsåldern - här vid Bjäragården - genomför bland andra arkeolog Jenny Nord Paulsson och Anila Stemer från Föreningen Bronstid ett nytt EU projekt. - För en hållbar uhreckling i kulturlandskap, sämmanfattar de.

Foto: EVA KILLBEE


 
design: Kai M. Wurm
menu back print