Homepage
 The Project  
 Projects of the Partners  
 The Forum  
 Virtual Exhibition  
 Didactics  
 News  
 News  
 Press Comments  
 Service  
 
Imprint
  


Culture 2000

European Union

 

Press Comments


Nordvästra Skanes Tidningar, 21.10.2003

Bjäreprojekt med kontakter runt om i Europa

by Eva Killberg


l nästan sex år har Föreningen Bronstid varit engagerad i ett EU-projekt för kulturlandskapet. I kväll finns Gerhard Ermischer, samordnare förprojektet, på plats i Båstad.

Båstad Föreningen Bronstid på Bjäre fick samarbetspartners i en lång rad europeiska länder. Det visar inte minst den tjocka lunta broschyrer som leder turister och andra intresserade rätt i de olika kulturlandskapea

De blå foldrarna skildrar kulturlandskap och stigar på Bjäre, i Halland, i Danmark, Finland, Estland, Tyskland, Italien, England, Irland.

- Otroligt givande samarbete, framhåller arkeologerna Gunilla Roos och Annila Sterner om EU-projektet som avslutas den 31 oktober.

Från Tyskland kommer i kväll samordnaren för hela det senaste treårsprojektet, Gerhard Ermischer.

Vid den så kallade avrapporteringen berättar han på engelska om "European Pathways to Cultural Landscapes". Mötet är öppet för alla intresserade i sessionssalen, kommunhuset i Båstad, klockan 19 i kväll.

- En kväll för alla som är intresserade av framtiden för Bjäres landskap, framhåller Annila Sterner.

Jenny Nord, ledare för Bjäreprojektet, kommer att berätta om forskningsresultaten. Det har handlat om kartstudier, pollenanalyser, inventeringar av fornlämningar och vegetation, som gett Ökade kunskaper om Bjäres landskap.

Synliga och utåtriktade resultat har blivit kulturstigar, dokumentation av hällristningar, utgrävningar och inte minst Bovigården i Boarp.

Professor Bengt OH Johansson, svensk specialist på den nya europeiska landskapskonventionen, ger bakgrund under mötet i kväll, med idéer om hur den nya konventionen kan tillämpas.

För Naturskyddsföreningen talar Hans Lundström.

Barns uppfattning av kulturlandskap skildras också denna kväll.

Inom Bjäreprojektet fick en tredjeklass i Backaskolan, Gre-vie, måla och berätta om sina kulturlandskap.

Resultaten blev mycket skiftande - från gravhögar till fotbollsplaner, lekplatser och vattentorn. För ett barn var hela Grevie det bästa kulturlandskapet. Den nuvarande femteklassen har ikväll en egen, om än senkommen, vernissage på sina bilder, vid sessionssalen klockan 18. Utställningen flyttas sedan till foajén i nya biblioteket.

Bronsåldersprojektet upphör - men återuppstår sannolikt i ny skepnad nästa år, Nya pengar söks från EU:s Kultur 2000.

- Vi satsar på ett samarbete med Halmstads högskola, berättar Annila Sterner.

Då handlar det om att låta lärarstuderande använda forskningsresultaten och dokumentationen praktiskt.

- Fexur i Båstad har varit förebilden, uppger Annila Sterner.

Paradoxalt nog väljer dock Båstads kommun att spara in Fexur, forntidsexperiment i undervisningen, just då intresset är som störst och Bovigården står klar.

Bronstid resulterade i en broschyr, som i sin tur fick en lång rad europeiska efterföljare. De vägleder till kulturlandskapen i bland annat Tyskland.

Bilder av Bjäre. "Visst är de fina, Greviebarnens egna bilder av kulturlandskapet," tycker arkeolog Gunilla Roos. Barnens bilder ingick i EU-projektet om kulturlandskap, f kväll har klassen från Backaskolan en sen vernissage. Foto: Eva Killberg


 
design: Kai M. Wurm
menu back print