Homepage
 The Project  
 Projects of the Partners  
 The Forum  
 Virtual Exhibition  
 Didactics  
 News  
 News  
 Press Comments  
 Service  
 
Imprint
  


Culture 2000

European Union

 

Press Comments


Nordrastra Skanes Tidningar, 22.04.2002

Gränslöst projekt om Bjäres kulturlandskap

by Eva Killberg


Det pågår på flera plan, spänner över 6 ooo år och i tio olika länder, EU-projektet kring kulturlandskap i Europa. I veckan bytte tyska Albersdorf och Bjäre erfarenheter av fornbyar som lägerskola.

Boarp. På Bjäre rekonstruerades ett sannolikt bronsåldershus i Boarp. I Albersdorf sydväst om Kiel byggs en stenåldersby. Gemensam nämnare är EU-projektet kring kulturlandskapen i Europa, "European Pathways to Cultural Landscapes".

Från stenåldern till bronsåldern tog sig naturgeograf Gunilla Kaiser från Albersdorf genom det forskarutbyte som är en viktig del av projektet.

I Boarp mötte hon nyckelpersonen arkeolog Annila Sterner, antikvarie Jenny Nord Paulsson och kulturgeograf Calle Sanglert från Malmö Kultur-Miljö.

- Vi är särskilt intresserade av de pedagogiska programmen med skolklasser, men också GIS-materialet som digitalt kopplar samman kartor över landskapens alla arkeologiska fynd och miljöer, säger Gunilla Kaiser.

Så fick hon också uppleva ett klassbesök i bronsåldershuset, där arkeolog Gunilla Roos och lärare Marianne Orsander fått igång en mycket efterfrågad verksamhet.

Ytterligare ett projekt pågår bara på andra sidan Hallandsåsen - i Dömestorps skogar, där trakten visat sig vara rik på fornminnen. Här ska anvisas stigar för intresserad allmänhet. Bjäre har redan tidigare fått sin första fornminnesled dragen och skyltad. Det gamla kulturlandskapet går också att uppleva virtuellt, på projektets hemsida.

Broschyren om de särskilt intressanta platserna på Bjäre har tryckts om Och i höst ges en ny broschyr ut som handlar om Bjäres kulturlandskap före de stora förändringarna på i8oo-talet.

I skolorna fortsätter Fexur-projektet med undervisning kring forntiden. Dessutom ska nu tredjeklassare få skildra sina kulturlandskap genom foton och teckningar. Samma uppdrag får barn i Sydtyskland och i Finland, och det hela ska bli en gemensam utställning.

- Det finns en spännande mental aspekt av kulturlandskap, betonar Calle Sanglert.

- Och i förlängningen handlar det om vem som ska bestämma om hur våra landskap ska se ut.

Publikt i sommar blir vandringar under ledning av Mats Gustafsson som inventerat och grävt fram den forntida floran på Bjäre.

I sommar genomförs en ytterligare utgrävning, genom ett lodrätt smalt schakt i högar i Dejarp och i Drängstorp.

Pollenlagren berättar vad som vuxit på platsen under forntiden. Var det odlad mark, betesmark eller äng?

Pollenanalyser på Alnarp ger besked.

Tidigare undersökningar vid Bjäragården tyder på att här fanns beteslandskap på bronsåldern - och att floran är densamma på högarna i dag.

- Framförallt ger projektet en djupare kunskap om våra kulturlandskap, framhåller Jenny Nord Paulsson och Calle Sanglert.

- Fantastiskt är att man kan 'sniffa bronsålder' i floran 'på Bjäre i dag, säger Jenny Nord Paulsson entusiastiskt.

Nästa år väntas också ytterligare arkeologiska insatser. "Hällristningsspanarna" kommer tillbaka för att komplettera dokumentationen av Drottninghall och Holmen, med mera.

- Ute i Europa märker man att kulturlandskap är stort och viktigt.

- Från Bryssel vet vi också att vårt projekt följs, säger Jenny Nord Paulsson entusiastiskt då "European Pathways to Cultural Landscapes" kommit halvvägs.

Mer om projektet finns på nätet: "www.pcl-eu.de" och "www.bronzeage.net".

 

Lär av varandra: Bronsåldersprojektets Annila Sterner, antivarie Jenny Nord Paulsson, naturgeograf Gunilla Kaiser från Albersdorf och kulturgeograf Calle Sanglert utbyter erfarenheter av satsningarna på kulturlandskap i Europa, här vid bronåldershuset i Boarp.

Photo: Eva Killberg.


 
design: Kai M. Wurm
menu back print