Homepage
 The Project  
 Cultural Landscape  
 Agenda  
 Landscape Convention  
 Library  
 GIS  
 The Team  
 Sponsors  
 Projects of the Partners  
 The Forum  
 Virtual Exhibition  
 Didactics  
 News  
 Service  
 
Imprint
  


Culture 2000

European Union

 

Dr. Lennart Carlie

Lennart Carlie is specialized in the Iron Age settlement, its pattern and structures. Other research interests include overland communication patterns in prehistoric and historic times and mediating archaeological data to the public. Since 1986 he has been employed by the Landsantikvarien in Halland (former County Museum of Halland).

Projects

Iron Age settlement in Halland, the diversity of buildings and settlement structures in different regions of southern Sweden.

Communication and means of communication from prehistoric time to present day. This project  primarily focuses on ancient roads and communications-routes, particularly the interaction between man and landscape and how this has affected the way of travelling.

Selected pilot publications from recent years

1991:

Översandade boplatser - ett djupliggande problem. Utskrift 1. Halmstad.

1992:

Brogård - ett brons- och järnålderskomplex i södra Halland. Brogård- a Bronze and Iron Age complex in southern Halland. Hallands Länsmuseers Skriftserie N 6.

1995:

Arkeologen Vilhelm Boye och undersökningarna vid Hasslöv 1868-69. Utskrift 5. Halmstad.

En tröskloge från äldre järnåldern. Ale 3/1995. Lund.

Påarp - en mellanneolitisk fångstboplats. Utskrift 4. Halmstad.

1997:

En garnisons- och krigskyrkogård i centrala Halmstad. Föreningen Gamla Halmstads årsbok, 1997. Halmstad.

1999:

Spår av spår. Traces of tracks. Utskrift N 6.

Bebyggelsens mångfald. The multiplicity of Iron Age settlement. Acta Archaeologica Lundensia. Series In 8. No 29.

Rannsakningar efter antikviteter, ett antikvariskt projekt i Halland anno 1668. Föreningen Gamla Halmstads årsbok, 1999. Halmstad.

Boplatsoffer under järnåldern - ur ett halländskt perspektiv. In: Kring västsvenska hus. - Boendets organisation och symbolik i förhistorisk och historisk tid. Gotac Serie C. No 22. Göteborg.

Brogård - bebyggelse och markanvändning under 2000 år. In: Arkeologi i Norden, 2.

2000:

Hålvägar vid Stenstorp. In: Boplatser och fossilt odlingslandskap. Göteborg.

2001:

Brandgravskick i äldsta bronsålder. In: Möte med forntiden - arkeologiska fynd år 2000. Stockholm.

2002:

(in print). Hålvägar och landskap. Äldre kommunikationsleder utmed Nissans dalgång, Halland.

(in print). The invicible hierarchy, manifistations in the Hallandic Iron Age as indications for a stratified society.

(in print). When the bellfounder came to Hishult - medieval bellfounding in rural areas, Halland. Fornvännen.

 
design: Kai M. Wurm
menu back print