Homepage
 The Project  
 Cultural Landscape  
 Agenda  
 Landscape Convention  
 Library  
 GIS  
 The Team  
 Sponsors  
 Projects of the Partners  
 The Forum  
 Virtual Exhibition  
 Didactics  
 News  
 Service  
 
Imprint
  


Culture 2000

European Union

 

Erik Rosengren MA

born November 5th, 1954

Erik is educated at the University in Lund where he studied art history, ethnology and archaeology 1974-1979. BA in Art history 1979. Returned to Lund University to study pre-historic archaeology in 1984. His headed more than thirty excavations and building archaeological investigations on medieval and later sites but since the late eighties hes mainly involved in administration and managing. Erik is acting Regional Conservator at the Landsantikvarien i Halland (County Museum of Halland).

1979 Studies at Lund University in Art History, Ethnology and Archaeology

1979 Archaeologist at the County Museum of Halland

1983 Lund University studying pre-historic archaeology

1984 - 1990 County Museum of Halland, senior archaeologist

1998 County Museum of Halland, head of archaeological unit

2000 County Museum of Halland, acting Regional Conservator.

2000 Landsantikvarien (County Museum of Halland), head of archaeological unit

2001 Landsantikvarien (County Museum of Halland), acting Regional Conservator


Projects

The Bjersjöholm project, a building archaeokgical investigation of a late 16th Century manor. (1978-1984) The Slöinge project, an iron age and early medieval chieftains farm (1992-1997).


Articles

Petersen, B. & E. Rosengren, 1981: Hellbergs hörna - Elsa Guldsmeds hus. Halland 1981.

Rosengren, E., 1982: Nålmakare och husbyggare i kv Hertig Knut. Halland 1982.

Rosengren, E., 1985:"Twistens stenhus" undersökt 1983. Föreningen Gamla Halmstads Årsbok 1985.

Rosengren, E.,1987; Utgrävningen i kv Brovakten, Halmstad 1982. Halland 1987.

Rosengren, E.,1988; Medeltidskyrkan i Onsala. Halland 1988.

Rosengren, E.,1989; Aktuell arkeologi i södra Halland. Halland 1989.

Rosengren, E.,1991--; Editor of the County Museum of Hallands archaeological Review.

Rosengren, E., 1992; Bjersjöholms slotts byggnadshistoria 1718-1987. In : Sölve Johansson et al: Bjersjöholm - gods och slott. Skånsk senmedeltid och renässans 13.

Lundqvist, L. & E. Rosengren, 1992; Ett guldgubbefynd från Slöinge. Halland 1992.

Callmer, J,, L. Lundqvist & E. Rosengren, 1993; En fyndplats för guldgubbar vid Slöinge, Halland. Fornvännen 88.

Lundqvist, L. & E. Rosengren, 1993; Slöingeprojektet 1993. Halland 1993.

Rosengren, E., 1994; Slöinge-projektet 1994. Halland 1994.

Rosengren, E., 1995; Slöinge-projektet 1995. Halland 1995.

Rosengren, E., 1996; Arkeologi i Hallands länsmuseers regi. Arkeologen 1996:1.

Bjuggner, L. & E. Rosengren, 1996; Kyrkan i "Scuthmanslef". I: E. Rosengren (ed.): Bilder av Halländsk arkeologi. En bok tillägnad Lennart Lundborg. Utskrift nr 5.

Calmer, J. & E. Rosengren (eds.), 1997; "...gick Grendel att söka det höga huset..." : Arkeologiska källor till aristokratiska miljöer i Skandinavien under yngre järnålder. Hallands länsmuseer skriftserie No 9/ GOTARC serie C. Arkeologiska skrifter No 17.

Rosengren, E., 1998; SZWECJA: ochrona zabytków archeologicznych w ustawodawstwie i w praktyce. In: Z. Kobylińskiego (ed.), Ochrona dziedzictwa archaeologicznego w Europie.

Bjuggner, L. & E. Rosengren, 1999; Likt eller olikt? Bebyggelse på den sydhalländska landsbygden under tidig medeltid. In: T. Artelius (ed.), Kring västsvenska hus; boendets organsiation och symbolik i förhistorisk och historisk tid. GOTARC Serie C. No. 22.

 
design: Kai M. Wurm
menu back print