Homepage
 The Project  
 Cultural Landscape  
 Agenda  
 Landscape Convention  
 Library  
 GIS  
 The Team  
 Sponsors  
 Projects of the Partners  
 The Forum  
 Virtual Exhibition  
 Didactics  
 News  
 Service  
 
Imprint
  


Culture 2000

European Union

 

Krister Larsson

I am working as ecologist with preservation and management of nature reserves and have specialized in landscape history in a broader perspective, including both biodiversity and human impact.

Education

BA in biology (plant ecology) at the University of Lund 1983.

Selected articles

Larsson, K. 1995. Det halländska landskapet. Utgiven av Hallands länsmuséer och Länstyrelsen i Hallands län. Halmstad.

Larsson, K. 1996. Landskapsförändringar i södra Halland från medeltid till nutid. I: Osbeck, P. Djur och natur i södra Halland under 1700-talet. Halmstad.

Johansson, Y., Georgsson, K. och Larsson, K. 1997. Dömestorp. Hallands flora. Georgsson et. al. (red), sid. 83-88.

Fritz, Ö. & Larsson, K. 1997. Den skogliga kontinuitetens betydelse för rödlistade lavar. En studie av halländska bokskogar. Svensk Botanisk Tidskrift, Vol. 90 (5-6). Lund.

Larsson, K. 1999. Gårdshult - restaurering av ett äldre odlingslandskap. I: Kulturmiljöenhetens årsredogörelse 1997. Länsstyrelsen i Hallands län medd. 1999:7.

Frisk, M. & Larsson, K. 1999. Agrarhistorisk landskapsanalys över Hallands län. Landskapsprojektet 1999:7. Utgiven av Riksantikvarieämbetet i samarbete med Landsantikvarien och Länsstyrelsen i Hallands län. Stockholm.

Larsson, K. 2000. Äskhults by återfår sin historiska omgivning. I: Forntid - Framtid. Länsantikvariens årsredogörelser 1998 och 1999, sid. 42-45. Länsstyrelsen Halland medd. 2000:13.

Larsson, K. 2000. Landskapet i Osbecks Halland. Svensk Botanisk Tidskrift, Vol. 95(1).

Larsson, K. 2001. Indikatorövervakning i biologiskt värdefulla ädellövskogar i Hallands län. Länsstyrelsen Halland, meddelande 2001:25.

Larsson, K. 2001. Äskhults by - en tidsresa. I: Ur tidens flod. Länsantikvariens årsredogörelse 2000, sid. 46-51. Länsstyrelsen Halland medd. 2001:18.

Connelid, P., Larsson, K. & Simonsson, G. (in print). Halländskt trädbruk, boskapsskötsel och åkerbruk i ett tusenårsperspektiv.

Larsson, K. (in print). Övervakning av kustnära sanddyner. Litteraturstudie och förslag till övervakningsprogram. Länsstyrelsen i Skåne.

 
design: Kai M. Wurm
menu back print