Homepage
 The Project  
 Cultural Landscape  
 Agenda  
 Landscape Convention  
 Library  
 GIS  
 The Team  
 Sponsors  
 Projects of the Partners  
 The Forum  
 Virtual Exhibition  
 Didactics  
 News  
 Service  
 
Imprint
  


Culture 2000

European Union

 

Jørgen August Jacobsen

Jørgen August Jacobsen; archaeologist and curator. Born 1951. Educated at the Institute of Prehistoric Archaeology at The University of Aarhus. Since 1973 he has conducted excavations for different museums and universities. Scientific assistant at Fyns Stiftsmuseum (now The Odense City Museums) from 1978, since 1987 as curator. Since 1992 he has been connected with the Centre of History, University of Southern Denmark as an external lecturer and since 1998 as an external lecturer in Nordic Archaeology at The Department of Greek-Roman Studies at USD. He is the author of several articles dealing with archaeology.

Articles:

Motorvejsarkæologi- kontrol for bebyggelseshistoriske undersøgelser? In: Thrane ed., Bebyggelseshistorisk metode og teknik. Skrifter fra Hist. Institut nr. 23. Odense Universitet. Odense 1978, p.77-81.

Bruneborg, en tidlig førromersk boplads med jernudvinding. In Thrane ed., Fra jernalder til middelalder. Skrifter fra Hist. Institut, Odense Universitet nr. 17. Odense 1979, p.4-14.

Fynske jernaldergårde. In: Thrane and Grøngaard Jeppesen eds., Gårdens udvikling fra jernalderen til nyere tid. Beretning fra 7. Odense Symposium 28.-30.april 1982. Odense 1983, p.17-39.

Røjerups vikingetid. In: Porsmose ed., Cartha. Årsskrift for Kerteminde Museum 1982. Kerteminde 1983, p.45-55.

A Contribution to the Evaluation of Archaeological Field-Surveying. In: Kristiansen and Nielsen eds., Journal of Danish Archaeology. Vol.3. Odense 1984, p.187-198.

Fynsk jernalderstatus. In: Lind, Lund and Rasmssen eds., Hikuin 10. Højbjerg 1984, p.17-26.

together with C.Madsen and H.Thrane: Nye fynske husfund fra yngre jernalder. In: Fynske Minder 1984. Odense 1985, p.7-18.

together with A. H. Lorentzen: Usynlige husfæller. In: Skalk 2. 1986. Århus 1986, p.8-10.

Article in: Danmarks længste udgravning. Arkæologi på naturgassens vej 1979-86. Rigsanikvarens Arkæologiske Sekretariat og Nationalmuseet. København 1987.

Jernalder og byudvikling i Odenseområdet In: Grandt Nielsen and Grøngaard Jeppesen eds., Fynske Minder 1988. Festskrift til Niels Oxenvad. Odense 1988, p.253-270.

Fikserbilleder. In: Kjærum og Olsen eds., Oldtidens Ansigt. Dansk Arkæologis festskrift til Dronning Margrethe II 16 april 1990. Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab & Jyske Arkæologisk Selskab. København 1990, p. 170-171.

Bruneborg. Da jernet kom til Danmark. In: Hertz og Nielsen eds., 5000 år under motorvejen. Vejdirektoratat og Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat. København 1994, p.54-55.

Fraugde Radby. En boplads ud over det sædvanlige. In: Hertz og Nielsen eds., 5000 år under motorvejen. Vejdirektoratet og Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat. København 1994, p.56-57.

together with H. Thrane: Vikinger under motorvejen ved Langeskov. In: Hertz and Nielsen eds., 5000 år under motorvejen. Vejdirektoratat og Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat. København 1994, p.72-75.

Article in: Arkæologiske udgravninger i Danmark 1984 - Årbog udgivet af Det Arkæologiske Nævn. København 1984.

together with M. B. Henriksen, Rekognoscering. In: Arkæologisk Felthåndbog. Udgivet af Det Arkæologiske Nævn. 8. udgave. København 1996.

together with M. B. Henriksen and A. H. Lorentzen, Fynske jernalderbopladser. Bind 1. Vends, Skovby, Skam og Lunde herreder. Skrifter fra Odense Bys Museer. Vol.1,1. Odense 1997.

Emballage. Magasinarkæologi på Hollufgård. In: Fynske Minder 1997. Odense 1997, p.67-82.

Sarup på det arkæologiske Europakort. En anmeldelse af Niels H. Andersen: The Sarup Enclosures. Fynboer og Arkæologi. Januar 1998. Odense 1998.

Apotekerens grav II. Receptkuvertsamleren. Nr. 3. Sept. 1998. Årgang 21. København 1998, p. 22 - 27.

together with J. T. Christensen and J. Nielsen: Katalogtekst til Odense i middelalderen - fra Knud den Hellige til dronning Christine. Katalog til Odense Bys Museers særudstilling på Hollufgård, 30. april til 31. oktober 1999. Odense 1999.

Taget af havet. Fynske Minder 1999. Odense 1999. p. 113 - 132.

Sarup endnu engang. Anmeldelse af N.H.Andersen: Saruppladsen. Vol.2. & 3. Fynboer og Arkæologi. September 2000. Odense 2000.

Asgot med det røde skjold. In: Hvass/Det Arkæologiske Nævn red., Vor skjulte kulturarv. Arkæologien under overfladen. Til Hendes majestæt Dronning Margrethe II. 16.april 2000. København 2000, p. 142-143.

Articles: De døde sjæles landsby / Magtens centrum / For god avl og vækst / En tabt formue - and together with Bodil Holm Sørensen: En viking under motorvejen. In: Michaelsen red., Fynske Fund Fortæller - fra istid til rigstid. Odense 2000.

Detektorfund. Sammenfatning af detektorseminaret 26.10.1998. In: Henriksen red., Detektorfund, hvad skal vi med dem? Rapport fra et bebyggelseshistorisk seminar på Hollufgård den 26. oktober 1998. Skrifter fra Odense Bys Museer, Vol. 5. Odense 2000, p. 133-138.

Fra ulv til puddel. Anmeldelse af Tove Hatting : Husdyrenes tidligste historie. Landbohistorisk Selskab 1999. I: Fynboer og Arkæologi, september 2000.

En pottemagerovn fra Bjerreby, Tåsinge. Nogle betragtninger over oldtidens brænding af keramik. I: Svendborg & Omegns Museums Årbog 2000. Svendborg 2001, p. 8-23.

Før landskabets erindring slukkes. En anmeldelse. Anmeldelse af konferencerapport Nørgård Jørgensen og Pind red.: Før landskabets erindring slukkes- Status og fremtid for dansk arkæologi RAS og det Arkæologiske Nævn. København 2001. I Fynboer og Arkæologi, september 2001. Odense 2001.

 
design: Kai M. Wurm
menu back print