Homepage
 The Project  
 Cultural Landscape  
 Agenda  
 Landscape Convention  
 Library  
 GIS  
 The Team  
 Sponsors  
 Projects of the Partners  
 The Forum  
 Virtual Exhibition  
 Didactics  
 News  
 Service  
 
Imprint
  


Culture 2000

European Union

 

Mogens Bo Henriksen

Mogens Bo Henriksen, archaeologist and curator. Educated from The University of Aarhus 1995. He has conducted excavations with several museums in Denmark and Poland. Since 1997 curator at Odense City Museums. Author of about 100 articles on historical and archaeological subjects.

 

Books and articles

1982

Ringe Arkæologigruppe 1981/82. Ræthinge-Posten 1982. Årsskrift for Ringe Museumsforening og Ringe lokalhistoriske Forening, s. 8.

1983

Ringe Arkæologigruppe 82/83. Ræthinge-Posten 1983, s. 11-13.

1984

Ringe Arkæologigruppe 83/84. Ræthinge-Posten 1984, s. 4-6.

1985

Første spor efter de allerældste Ringensere. Ræthinge-Posten 1985, s. 3-4.

1986

Ploven sletter alle spor. Ræthinge-Posten 1986, s. 4-6.

1987

Ringemanden - en Grauballemand uden kød. Ræthinge-Posten 1987, s. 3-6;

Historien om saiga-antilopen på Ringe Museum - og dyret bag. Ræthinge-Posten 1987, s. 20-25.

1988

En falsk urne fra Ringe Museum. Ræthinge-Posten 1988, s. 36-38.

Henriksen, M.B. & J. R. Bæk: Masser af jernalder. Ræthinge-Posten 1988, s. 3-6.

1989

Bregentved I. En gravplads ved Ringe Sø med våbendeponeringer fra yngre romersk jernalder. Fynske Minder 1989, s. 67-76.

Arkæologi og arkivalier. Ræthinge-Posten 1989, s. 13-14.

En uheldig stenalderjæger og en jernalderbonde, som klunsede. Ræthinge-Posten 1989, s. 36-39.

Henriksen, M.B. & J.R. Bæk: Sdr. Højrup skoles oldsagssamling. Beboerblad fra Sdr.Højrup sogns eboerforening, nr. 4, dec. 1989, s. 10-14.

1990

Romantikkens fortidsminder. Herringe sogns beboerskrift 1990, s. 13-14.

Brangstrupskatten - 125 år efter fremkomsten. Ræthinge-Posten 1990, s. 27-32.

Udgravningerne på Bregentved 1989-90. Ræthinge-Posten 1990, s. 4-8.

1991

Et forsøg med forhistorisk ligbrænding. Kontaktstencil XXXIII, s. 85-97. Umeå.

Et forsøg med forhistorisk ligbrænding. Nogle kommentarer til undersøgelsen af brandgrave. I: Bo Madsen (red.): Experimentel Arkæologi. Studier i teknologi og kultur nr. 1, 1991, s. 50-60. Lejre.

Nålen i høstakken. - Eller: Genundersøgelsen af Brangstrupskattens findested. Ræthinge-Posten 1991, s. 18-20.

3 fynske dødehuse fra romersk jernalder. Fynske Minder 1991, s. 29-40.

Våben mellem grave. Skalk 1991:6, s. 9-11.

Henriksen, M.B., J. Martens, & A.T. Naamansen (red.): LAG 2. Århus.

1992

3 senmiddelalderlige malmgryder fra Ringe Sø. Ræthinge-Posten 1992, s. 15-22.

Brangstrup-skatten. Et guldfund fra slutningen af romersk jernalder. Fynske Minder 1992, s.43-76.

Våbengrave fra romersk jernalder i Brudager nær Gudme. Fynske Minder 1992, s. 53-154.

Espe Nord - En midtfynsk slægtsgravplads gennem 700 år. Fynske Minder 1992, s. 155-157.

Brand- og jordfæstegrave samt våbendeponeringer ved Ringe Sø. Fynske Minder 1992, s. 157-159.

Henriksen, M.B. & Arne T. Naamansen: Bopladser fra bronze- og jernalder samt vikingetid på Røjerups Bytofte. Fynske Minder 1992, s. 150-153.

Henriksen, M.B., J. Martens & A.T. Naamansen (red.): LAG 3. Århus.

1993

Anvendelsen af rekognoscering som inventeringsmetode ved bebyggelseshistoriske undersøgelser. Arkæologiske Udgravninger i Danmark 1992, s. 32-48.

Brangstrupskatten. Skalk 1993:3, s. 4-9.

Et ligbrændingsforsøg på Hollufgård. - Hvad kan det fortælle om jernalderens brandgrave? Fynske Minder 1993, s. 99-116.

"Maaltidspladser" på Eisemoseløkken i Gudme. Fynske Minder 1993, s. 321-323.

Nye udgravninger på findestedet for Langå-vognen. Fynske Minder 1993, s. 324-327.

Højen i haven. Om undersøgelsen af en højtomt på Stensvang i Nr. Lyndelse. Lokalhistorisk Nyt nr. 37, december 1993, s. 3-10. Udgivet af Lokalhistorisk Forening for Nr. Lyndelse sogn.

Henriksen, M.B. og J.B. Jensen (red.): Ræthinge-Posten 1993.

Henriksen, M.B. & A.T. Naamansen (red.): LAG 4. Århus.

1994

Kedelgrave. Skalk 1994:2, s. 28-30.

Vikinger på Fyns Hoved. Fynske Minder 1994, s. 181-192.

En gravhøj i baghaven. Fynske Minder 1994, s. 328-330.

Jernaldergrave fra Herringe bys grusgrav. Fynske Minder 1994, s. 331-332.

Bibliografi over Henrik Thranes litterære virksomhed 1956-1994. Festskrift til Henrik Thrane, Fynske Minder 1994, s. 165-175.

Henriksen, M.B. & J.B. Jensen (red.): Ræthinge-Posten 1994.

Henriksen, M.B. & A.T. Naamansen (red.): LAG 5. Århus.

1995

En analyse af Brudager Mark - en romertidsgravplads nær Gudme på Sydøstfyn. Bind 1-2. ovedfagsspeciale. I alt 213 s.

Henriksen, M.B. & E. Porsmose: Bytoften - et oldtidslandskab på Østfyn. Skrifter fra Kerteminde Museum. 56 s.

Anvendelse af flyrekognoscering i Gudme-projektet. I: M.B. Henriksen & K.K. Michaelsen (red.) 1995, s. 6-9.

Fyns Oldtids markrekognosceringer i Gudme 1990-92. En vurdering af metodens anvendelighed. I: M.B. Henriksen & K.K. Michaelsen (red.) 1995, s. 10-16.

Udgravning af jordfæstegrave og brandgrave på romertidsgravpladsen Brudager Mark. I: M.B. Henriksen & K.K. Michaelsen (red.) 1995, s. 41-49.

Lappeværk. Skalk 1995:3, s. 34.

Udgravning af brandgrave. Arkæologisk felthåndbog afs. X 15. 2 s.

Udgravningsskema vedr. brandgrave. Arkæologisk felthåndbog afs. H 9. 2 s.

Horsemosegård. En førromersk gravplads med bautasten. Fynske Minder 1995, s. 118-119.

En brandtomt fra ældre germansk jernalder. Fynske Minder 1995, s. 122-123.

Ertebøllebopladsen Svanedam på Østfyn. Fynske Minder 1995, s. 124-125.

Udgravninger ved den hellige Regisse Kilde på Østfyn. Fynske Minder 1989, s. 126-127.

Tekstdel til CD-ROM: "Øksen i stenalderen". I samarbejde med Vibeke Lassen & Jacob Bekker Nielsen, Odense Tekniske Skole, Medie og Kommunikation-linjen.

Henriksen, M.B. & K.K. Michaelsen (red.): Gudme-Lundeborg - metodisk set. Skrifter fra Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, Odense Universitet, nr. 40. Odense.

Henriksen, M.B. & J.B. Jensen (red.): Ræthinge-Posten 1995.

1996

Strandby Gammeltoft - en sydfynsk anløbsplads fra yngre germanertid og vikingetid. Marinarkæologisk Nyhedsbrev fra Roskilde, nr. 6, maj 1996, s. 9-13.

Den ældste jægerstenalder på Fyn. I: J. Holm, H. Jørgensen & J. Raun (red.): Harja 1971-1996, s. 108-135. Odense.

Henriksen, M.B., J.A. Jacobsen & J. Laursen: Rekognoscering. Arkæologisk Felthåndbog, afs. X 9,1. 8 s

Henriksen, M.B. & J.A. Jacobsen: Skema til rekognoscering. Arkæologisk Felthåndbog, afs. H 10.

Gårdbrand i Herringe! - for ca. 1450 år siden. Herringe sogns Beboerforening 1996, s. 2-3.

Harja-kammen fra Vimosefundet - samt en oversigt over nye fynske fund med tolagskamme (i samarbejde med Marie Stoklund). Fynske Minder 1996, s. 48-57.

Bjerregård III - en midtfynsk rasteplads fra Maglemosekulturen. Fynske Minder 1996, s. 129-130.

Tre højtomter ved Hellerup. Fynske Minder 1996, s. 131-134.

Nye udgravninger ved Hjulby. Fynske Minder 1996, s. 135-137.

Stensamlere. Skalk 1996:6, s. 5-8.

Menneske og religion. Lærervejledning fra Fyns Oldtid, Hollufgård.

Mennesker imellem. Lærervejledning fra Fyns Oldtid, Hollufgård

Henriksen, M.B. & J.B. Jensen (red.): Ræthinge-Posten 1996.

1997

Henriksen, M.B., J.A. Jacobsen & A.H. Lorentzen: Fynske jernalderbopladser Bind 1. Vends, Skovby, Skam og Lunde herreder. Skrifter fra Odense Bys Museer Vol. 1,1. Odense. 285 s.

Fiskeri og kystjagt på Nordfyn i jernalder, vikingetid og tidlig middelalder. Sletten. Årsskrift for nordfynsk lokal- og kulturhistorie 1997, s. 5-14. Næsby.

Vikinger ved Helnæsbugten. Fynske Minder 1997, s. 25-58.

Fra Herringes ældste tider - fem midtfynske huse fra 1100-tallet. Ræthinge-Posten 1997, s. 21-30.

Gravplader fra Espe på Ringe Museum. Ræthinge-Posten 1997, s. 50-51.

Om at samle - og om at lade være. SDA-nyt november 1997, s. 8-9.

Henriksen, M.B. & J.B. Jensen (red.): Ræthinge-Posten 1997.

1998

"Pars pro toto"-begravelser i romersk jernalder - et aspekt af jernalderens begravelsesritualer. I: A.L. Sommer & A.L. Ballegaard (red.): Dødens Rum, s. 99-112. Odense.

Guden under gulvet - ofringer under fynske huse fra ældre jernalder. Fynske Minder 1998, s. 191-212.

Fynske jernalderbopladser. Et publikationsprojekt. I: M.B. Henriksen (red.) 1998, s. 7-20.

En sunket gård og en myrdet bissekræmmer - sagn omkring Glue Mose i Sødinge. Ræthinge-Posten 1998, s. 8-18.

Ringe Kirkes landskabelige placering. Ringe Sogns Kirkeblad september-december 1998, s. 2.

Clemmensen, S. & M.B. Henriksen: Oldtidsbegravelser på Hindsgavl Mark. Vends 1998, s. 65-75.

Clemmensen, S. & M.B. Henriksen: En omfartsvej gennem oldtiden. Lokalhistorisk forening for Søndersø kommune, årsskrift 1998, 15. årgang, s. 2-8.

Guld og medaljer er ikke noget nyt! Guldskatten fra golfbanen. Hollufgårds golfblad, november 1998.

Henriksen, M.B. (red.): Bebyggelseshistoriske projekter. Deres betydning, bearbejdning og publikation. Rapport fra et bebyggelseshistorisk seminar på Hollufgård den 9. april 1997. Skrifter fra Odense Bys Museer vol. 3.

Henriksen, M.B. & J.B. Jensen (red.): Ræthinge-Posten 1998.

1999

Guldringen fra Sødinge. Ræthinge-Posten 1999, s. 1-6.

En kiks fra 1864 - kilder til belysning af korporal Eltzholtzí deltagelse i den anden slesvigske krig. Ræthinge-Posten 1999, s. 44-54.

Brenderup sogn i oldtiden. I: P. Dragsbo, H.M. Hansen, M.B. Henriksen, B. Porsmose & C.D. Skov 1999: Silkesognet. Brenderups historie fra oldtid til nutid, s. 5-45.

Bål i lange baner - om brugen af kogegruber i yngre bronzealder og ældre jernalder. Fynske Minder 1999, s. 93-128.

Hvem betaler? Om årsagen til og finansieringen af arkæologiske udgravninger. SDA-nyt februar 1999, s. 10-14.

Uheldig naturgenopretning. Kronik, Fyns Stiftstidende 22/1 1999.

Henriksen, M.B. & D. Gramtorp: Hvordan skal detektorfund behandles? SDA-nyt februar 1999, s. 16-17. Samme artikel publiceret på sjællandske detektoramatørers hjemmeside

Henriksen, M.B. & J.B. Jensen (red.): Ræthinge-Posten 1999.

Brangstrup-skatten - en guldskat fra jernalderen (tekst til informationsskilt)

2000

Fiskeri og kystjagt i jernalder, vikingetid og tidlig middelalder - et nordfynsk eksempel på arkæologisk kortlægning. Arkæologi for alle, marts 2000 nr. 1, s. 18-26.

De sidste rester af guldhornene. I: H. Harnow & C. Mordhorst (red.) 2000: Fynske relikvier. 48 levn & legender, s. 62-63.

En kiks fra 1864. I: H. Harnow & C. Mordhorst (red.) 2000, s. 74-75.

Frederik VIIs citron. I: H. Harnow & C. Mordhorst (red.) 2000, s. 86-87.

Er Hjulby Nyborgs forgænger? Nyborg - før & nu 1999, s. 8-16.

Fortiden forsvinder. Kronik i Fyns Stiftstidende 19. maj 2000.

Fiskere ved Brændegård Sø. I: K.K. Michaelsen (red.): Fynske Fund Fortæller - fra istid til rigstid, s. 44-45. Odense.

En guldskat fra jernalderen. I: K.K. Michaelsen (red.) 2000, s. 48-49.

Hjulby - Nyborgs forgænger. I: K.K. Michaelsen (red.) 2000, s. 62-63.

Fjordfiskere og kystjægere. I: K.K. Michaelsen (red.) 2000, s. 80-81.

Ringe Kommune, forhistorie. I: J. Lund (red.): Den Store Danske Encyklopædi, 16. bind, s. 213.Søndersø Kommune, forhistorie. I: J. Lund (red.),18. Bind, s. 500-501.

Fortiden forsvinder. Arkæologi for alle, maj 2000, nr. 2, s. 54-55.

Aaris-Sørensen, K., K. Strand Petersen & M.B. Henriksen 1999: Late Weichselian Record of Saiga (Saiga tatarica (L.)) from Denmark and its Indications of Glacial

History and Environment. Quartär, Band 49/50, 1999, s. 87-94.

Guldsmedens værktøj. Arkæologi for alle, nr. 4, 2000, s. 22-23.

Var Fyns første amatørarkæolog kvinde? Arkæologi for Alle nr. 4, 2000, s. 21.

Gramtorp, D. & M.B. Henriksen: Fint skal det være. - om tinbelægning på bronzesmykker fra yngre germansk jernalder og vikingetid. Fynske Minder 2000, s. 135- 156.

Hvad skal vi med detektorfund?: I: M.B. Henriksen (red.), s 11-16.

Lundsgård, Seden Syd og Hjulby. - tre fynske bopladsområder med detektorfund. I: M.B. Henriksen (red.), s 17-60.

Henriksen, M.B. (red.): Detektorfund - hvad skal vi med dem? Dokumentation og registrering af bopladser med detektorfund fra jernalder og middelalder. Rapport fra et bebyggelseshistorisk seminar på Hollufgård den 26. oktober 1998. Skrifter fra Odense Bys Museer vol. 5.

Henriksen, M.B. & J.B. Jensen (red.): Ræthinge-Posten 2000.

Henriksen, M.B. et al. (red.): Fynboer og Arkæologi (nr. 1-3)

2001

Borte med blæsten. Vends 2001, s. 5-17.

Tommerup Kommune, forhistorie. I: J. Lund (red.), Den Store Danske Encyklopædi bd. 19, s. 166-167.

Vissenbjerg Kommune, forhistorie. I: J. Lund (red.), Den Store Danske Encyklopædi bd. 20, s. 204.

Ørbæk Kommune, forhistorie. I: J. Lund (red.), Den Store Danske Encyklopædi bd. 20, s. 536.

Årslev Kommune, forhistorie. I: J. Lund (red.), Den Store Danske Encyklopædi bd. 20, s. 614.

Årup Kommune, forhistorie. I: J. Lund (red.), Den Store Danske Encyklopædi bd. 20, s. 616-617.

Fynske jernaldergrave. - en udryddelsestruet gruppe af fortidsminder. I: Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat (red.): Før landskabets erindring slukkes, s. 75-84. København.

Henriksen, M.B. & J.B. Jensen (red.): Ræthinge-Posten 2001. Årsskrift for Ringe Museum og Ringe Lokalhistoriske Forening.

Henriksen, M.B. et al. (red.): Fynboer og Arkæologi (nr. 1-3).

In print

Fattigmandssølv. Skalk. (m Dorte Gramtorp).

Avnslevs vikinger. Kirkebladet for Avnslev sogn.

Var Fyns første amatørarkæolog kvinde? Arkæologi for Alle, december 2001.

 
design: Kai M. Wurm
menu back print