Homepage
 The Project  
 Cultural Landscape  
 Agenda  
 Landscape Convention  
 Library  
 GIS  
 The Team  
 Sponsors  
 Projects of the Partners  
 The Forum  
 Virtual Exhibition  
 Didactics  
 News  
 Service  
 
Imprint
  


Culture 2000

European Union

 

Karsten Kjer Michaelsen MA

Karsten Kjer Michaelsen; archaeologist and curator. Educated at The University of Aarhus, Denmark and The University of Nebraska, Kearney, USA. Since 1982 he has conducted excavations with several museums in Denmark. Since 1986 he is a member of the research team carrying out excavations, field survey, publications and exhibitions at the internationally know Gudme/Lundeborg site on Funen. Since 1996 he is curator and in charge of the archaeological department at The Odense City Museums. Karsten Kjer Michaelsen is the author of several books and articles dealing with archaeology and history - see list below.

Books and articles

1987

a. Torben Nilsson, Klittens fortidsminder. I: SKALK 1987/2, s. 10-12.

1988

Øster Nibstrup-huset. Den første stenalderhustomt fra Vendsyssel. I: Vendsyssel Årbog 1987, s. 113-126.

Bidrag til Danmarks Længste Udgravning udgivet af Nationalmuseet og de danske naturgasselskaber. Bl. En boplads af dimensioner fra tidlig vikingetid (nr. 770) og To jernaldergårde på hver sin høj (nr. 778).

1989

Sdr. Ravnstrup - en marginaljordsbebyggelse fra ældre romertid. I: Vendsyssel Nu og DA 1987, s. 54-65.

a. David E. Robinson , Carbonised Plant Remains from a Late Iron Age Settlement at Ejstrup, Vendsyssel. I: Acta Archaeologica nr. 59, s. 223-228.

Margrethelund - en gravplads fra ældre jernalder ved Svendborg. I: Årbog for Svendborg & Omegns Museum 1988, s. 8-19.

En senneolitisk hustomt fra Vendsyssel. I: KUML 1987, s. 77-86.

1990

Mønsterlandbrug. I: SKALK 1990/4, s. 14-15.

Nye grav- og bopladser nær Lundeborg. I: Beretning fra det 3. Gudme-symposium 1989 (H. Thrane (red.)). Skrifter fra Historisk Institut, Odense Universitet nr. 38, s. 19-27.

Vikingernes Volstrup. I: Sæby Museum Aarsskrift 1989, s. 11-17.

Egelygård - en større sag. I: Årbog for Svendborg & Omegns Museum 1989, s. 36-45.

1991

I mangel af bedre. I: SKALK 1991/1, s. 28-29.

Løkkebjerg - endnu en romertidsgravplads fra Gudme/Lundeborg-området. I: Årbog for Svendborg & Omegns Museum 1990, s. 18-34.

Ejstrup - en landsby fra yngre germansk jernalder og vikingetid ved Sæby. I Vendsyssel NU og DA 1989-1990, s. 38-59.

Maskespil. I: SKALK 1991/5, s. 12.

1992

a. Nis Hardt, Thor? I: Årbog for Svendborg & Omegns Museum 1991, s. 26-28.

Bræt- og terningspil i jernalderen. Bog; forlaget Wormianum.

Om sarkofagers brug. I : SKALK 1992/5.

1993

Sarkofhage. I: Slesvigland 1993/1.

Gudmes første præstegård? En bopladsudgravning ved Gudme Kirke. I: Årbog for Svendborg & Omegns Museum 1992, s. 22-33.

a. others, Lundeborg - en handelsplads fra jernalderen. Bog; Skrifter fra Svendborg og Omegns Museum Bind 32; 120 sider.

Fynsk guldalder. I: SKALK 1993/6, s. 3-9.

Terningerne blev kastet - også i Danmark. I SFINX 1993/4, s. 131-134.

a. Nis Hardt, Gjorde bajeren os til bønder? I: Vestfynsk Hjemstavn - Årsskrift, side 74-76.

1994

a. Palle Ø. Sørensen, En kongsgård fra jernalderen. I: Årbog for Svendborg & Omegns Museum 1993, s. 24-35.

Giv mig mine legioner tilbage! I: SFINX 1994/1, s. 25-31.

a. Nis Hardt, WIKINGER - zwischen Ribe, Haithabu und Hamburg. Bog; Boyens Verlag, Heide; 160 sider.

Våde varer. I: SKALK 1994/5.

Iron Age Cemeteries and Settlement Structures in the Gudme-Lundeborg Area. I: Arkæologiske Studier, vol X, Københavns Universitet, s. 48-52.

1995

Hug en hæl. I: SKALK 1995/1.

Godt skrot - en romersk statue fra Gudme. I: Årbog for Svendborg & Omegns Museum 1994, s. 8-15.

Heldigt skibsfund i Bayern. SFINX 1995/4, s. 105 + 140.

Gudme-Lundeborg - metodisk set. Redaktør sammen med cand. phil. Mogens Bo Henriksen. Skrifter fra Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, nr. 40, Odense Universitet; symposieberetning.

Svendborg og Omegns Museums markrekognosceringer. I: Gudme-Lundeborg - metodisk set. (Mogens Bo Henriksen og KKM (red.)). Skrifter fra Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, nr. 40, Odense Universitet; symposieberetning.

1996

Nye skattefund fra Gudme. I: Årbog for Svendborg & Omegns Museum 1995, s. 8-17.

Jernalder - i Danmark og Gudme. Bog; forlaget Alrune; 72 sider.

a. Nis Hardt/Ole Harck, Det romerske Tyskland - en genvej til antikken. Bog; forlaget SFINX; 182 sider.

En måltidsplads i Gudme. I: HARJAs 25 års jubilæumsskrift, s. 53-57.

1997

Bronzealder - imellem sten og jern. Bog; forlaget Alrune, 72 sider.

Tag over hovedet - boligen i oldtiden. Bog; forlaget Gyldendal, 62 sider.

1998

Stenalder - jægeren bliver bonde. Bog; forlaget Alrune, 96 sider.

a. Claus Madsen, Penge lugter ikke ... og dog! I: Fynske Minder 1998, s. 65-75.

1999

Middelalder - kirke og adel, borger og bonde. Bog; forlaget Alrune, 112 sider.

Odense i Middelalderen - Fra Knud den Hellige til Dronning Christine. Bog/udstillingskatalog; Odense Bys Museer; redaktion sammen med mus. insp. Asger Lorentzen, 48 sider.

Vorherre hjalp til. I: Årbog for Svendborg & Omegns Museum 1998, s. 33-39.

2000

Fynske Fund Fortæller - fra istid til rigstid. Bog/udstillingskatalog; Odense Bys Museer; redaktion; 96 sider.

European Cultural Paths - Conference in Odense, September 13th, 1999. Symposieberetning, 82 sider, Skrifter fra Odense Bys Museer, vol 7. Redaktion sammen med Asger Lorentzen.

På høje tid. I: Fynske Minder 2000. In print.

Vikingetid - Danmark midt i verden. Bog; forlaget Alrune, 112 sider. In print.

2001

Zorba igen? SFINX 2001/1, s.3-5.

Detektorfund - hvad skal vi med dem? I Skrifter fra Odense Bys Museer, vol. 5.

 
design: Kai M. Wurm
menu back print