Homepage
 The Project  
 Projects of the Partners  
 The Forum  
 Virtual Exhibition  
 Didactics  
 News  
 News  
 Press Comments  
 Service  
 
Imprint
  


Culture 2000

European Union

 

Press Comments


Suomenmaa, 23.11.2001

Laitilan nuoriso kuvasi kulttuurimaisemansa näyttelyksi

von Raija Kerttula-Rantanen

- Kuvan talossa on asunut joskus mun isoisä ja vähän aikaa yks ystäväkin. Ventolan kylätalo on kiva, olen käynyt siellä kerhon ja pyhäkoulussa. Heli, 6. Ik.

- Tässä näkyy oma koti, kaikkia hienoja kukkasia ja hienoo peltomaisemaa, Ville-Valtteri, 1. Ik.

Pistämättömästi perusteltu, miksi juuri kyseinen kohde pääsi kuvaajan otokseen omasta kulttuurimaisemasta.

Kiviaita on ihmisen jättämä jälki kulttuurimaisemassa. Samoin tie, piha tai sorakuoppa. Osia ympäröivästä kulttuurimaisemasta ovat myös viljamakasiinit, katulamput, leikkipuistojen keinuhevoset ja postilaatikkorivit. Mekin olemme osa kulttuurimaisemaa, sen tekijöitä, säilyttäjiä ja ylläpitäjiä, enimmäkseen huomaamattamme. Eikä sillä ole väliä, onko "jälki" jäänyt eilen vai sata vuotta sitten. Tämän kaiken havaitsivat Laitilassa lapset ja nuoret, jotka ovat saaneet kertoa, mitä heille tarkoittaa kulttuurimaisema omassa elämässä ja ympäristössä.

Omin kuvin kotipiiristä. Käsityksensä ala- ja yläasteikäiset sekä lukiolaiset kertovat ottamissaan 142 valokuvassa, joista Laitilan kaupungintalolle koottu näyttely kantaa nimeä Kulttuurimaisema kuvissa.

Vakka-Suomi ja Untamalan kylä Laitilasta on Suomesta valittu kansainväliseen, Euroopan komission osin rahoittamaan projektiin.

- Syyskuu oli aikaa kuvata. Se oli tosi kivaa, ihan erilaista kuin muuten koulussa, iloitsivat Untamalan ala-as-teen oppilaat Aleksi Koskinen, 3.1k, Ville-Valtteri Raittinen, Aksa Kaitila, l. Ik sekä Heli Heinikkala.

Koko ala-aste eskarilaisineen osallistui valokuvaamiseen rehtori Marita Paanan johdolla. Vanhempia ohjasi näyttelyn rakentamisesta päävastuun kantanut kuvaamataidon opettaja Jari Nordman.

Oppilaat käyttivät kotoa löytyneitä kameroita, mutta avuksi ostettiin muutama kertakäyttöpokkarikin, jotta kaikki pääsivät kuvaamaan. Lapset ovat onnistuneet näkökulmissaan ja kuvauksessa todella hyvin!

Kerroksittain aikakausia.

-Näyttely on osa 3-vuotista European Pathways to Cultural Landscapes -projektia. Tavoite on hahmottaa ja tuoda esille eurooppalaista kulttuurimaisemaa. Suomesta valittiin Vakka-Suomi, koska sillä on pitkä ajallinen historia. Untamalassa on erilaisia kerrostumia kivikaudelta lähtien, jane myös näkyvät maisemassa, kertoi Museoviraston yli-intendentti Satu Mikkonen-Hirvonen.

Mikkonen-Hirvonen muistutti, että näyttelyllä halutaan myös tuoda esiin maaseutua, sen historiaa ja elinvoimaisuutta. Hän riemuitsi siitä, että yhteistyö koululaisten kanssa on ollut juuri sitä elävää vuoropuhelua, jota he museovirkamiehinä toivoivatkin.

- Lasten kuvista koottu näyttely antaa meille poikkileikkauksen siitä, mitä kulttuurimaisema eri ikäisten vak-kasuomalaisten koululaisten mielestä on. Kulttuurimaiseman käsite on laaja, mutta keskeinen tekijä siinä on ihmisen vaikutuksen jälki.

Näyttelyn avulla sen järjestäjät haluavat herätellä ihmisiä huomaamaan, mikä on kulttuurimaisema, miten sitä voidaan säilyttää ja sen hoitoa ohjata.

- Samalla tehdään työtä tulevaisuuden eteen.

Projektissa on mukana yhdeksän maata. Viron esimerkkialue pitkästä historiallisesta ulottuvuudesta on Saarenmaalla ja Ruotsin Hallandissa.

Laitilan kulttuurimaisemanäyttelyn päärahoittajat ovat Euroopan komission Kulttuuri 2000 -ohjelma ja Museovirasto. Kokonaisprojektiin liittyen luvassa on vielä Laitilan suunnalla ainakin erilaisia seminaareja sekä kulttuuripolkuja niin fyysisesti maastossa kuin virtuaalisestikin.

 

Aksa, Ville-Valtteri, Aleksi ja Heli kantoivat kortensa kekoon valokuvanäyttelyssä, jossa he saivat ilmaista näkemyksensä kulttuurimaisemasta. Näyttely on avoinna tammikuulle saakka Laitilassa.


 
design: Kai M. Wurm
menu back print