Homepage
 The Project  
 Projects of the Partners  
 The Forum  
 Virtual Exhibition  
 Didactics  
 News  
 News  
 Press Comments  
 Service  
 
Imprint
  


Culture 2000

European Union

 

Press Comments


Laholms Tidning, 01.12.2000

Högvinst för Laholm

from Lars-Hugo Larsson

Stort europeiskt projekt kartlägger kulturlandskapet

Dömestorp och ett stort lövskogsområde på Hallandsås kommer att ingå i ett stort projekt, där det gäller att kartlägga kulturlandskapet och slå fast hur detta under tusentals år har formats av människan.

13 miljoner kronor har projektet uppskattats till, och tio länder ska ingå med tolv delprojekt, varav också ett på Bjärehalvön.

- Mycket värdefullt och praktiskt, konstaterade Erik Rosengren från landsantikvarien i Halland, när han presenterade treårssatsningen på torsdagen.

- En högvinst för Laholms kommun, sade kultursekreterare Therese Ehrenborg, som ser ett nytt kulturturistmål.

Hasslöv del av Europas kulturarv&

HASSLÖV Det naturhistoriskt spännande området runt Hasslöv och Dömestorp på Hallandsås ska ingå i ett projekt där det gäller att kartlägga och tydliggöra de europeiska kulturlandskapets variation och historia.

- Det känns som en högvinst för vår kommun, säger kultursekreterare Therese Ehrenborg i samband med att nyheten presenterades av representanter från landsantikvarien och länsstyrelsen i Laholm på torsdagen.

Det nya projektet ska ses som en avknoppning av det som bland annat ledde till satsningen på Lugnarohögen i Hasslöv och bronsåldersprojekt på Bjärehalvön i fjol.

- Det är riktigt, säger Erik Rosengren. När det så kallade Raphael-projektet summerades vid seminarium i Odense, väcktes idén om en vidareutveckling, och riktlinjer drogs upp för fyra nya områden. Ett av dessa var kulturlandskapet, vilket initierades av museet i Aschaffenburg i Bayern. Detta projekt låg väldigt nära kultur- och naturmiljövården i Halland, och vi hakade på med länsstyrelsen, landsantikvarien, landstinget och Laholms kommun som intressenter.

Tio Länder

Tio länder är berörda av treårssatsningen, som kostar cirka 13 miljoner kronor, och länder som är med är förutom Sverige även Tyskland, Danmark, Wales, England, Finland, Tjeckien, Estland, Irland och Italien.

- För vår del rör det sig om 700 000 kronor. Och vidare har Bjärehalvön även kommit med denna gång. Vi har alltså två svenska projekt med och dessutom grannar, vilket vi ser som en klar fördel.

Vad är det då som gör projektet så intressant?

- Landskapet i Europa är en produkt av människan. Träd har planterats, land höjts och berg sprängts. Kulturlandskapet är således en väsentlig del av vårt kulturarv och vår identitet.

- Kulturlandskapet är ett levande arkiv som speglar människan och människans verksamhet under tusentals år.

Förstå Historian

- Det är viktigt att kulturlandskapet sköts på ett klokt och långsiktigt sätt, och då är det viktigt att man måste förstå dess historia. Det är denna kunskap vi ska få fram genom studier, sätta på pränt genom att träffa forskare och specialister och som slutligen ska mynna i en bok och en presentation över nätet och på cd-skiva, säger Erik Rosengren, som tillsammans med arkeologen Lennart Carlie och biologen Krister Larsson presenterade projektidén.

Inte minst betonas värdet av det arbete som Linnélärjungen Pehr Osbeck, som var präst i Hasslöv, utförde. Hans skildringar tillsammans med äldre lantmäterikartor kommer till god hjälp, liksom tidigare studier som gjorts i Dömestorp och i området mot Flintarp. Men det rör sig om ett arbete som har rötter kanske tre tusen år tillbaka, varav Osbecks studier på 1700-talet är en viktig vägledning.

- Att få fram en helhet är ytterst värdefullt, inte minst inom den kulturturism som man och mer talar om, säger Therese Ehrenborg.


Krister Larsson, Lennart Carlie och Erik Rosengren sparkade omkring i löven på Hallandsås i glädje över att få delta i projektet med att dokumentera kulturlandskapet tillsammans med flera andra länder i Europa.

Photo: Malin Andersson


 
design: Kai M. Wurm
menu back print