Homepage
 The Project  
 Projects of the Partners  
 The Forum  
 Virtual Exhibition  
 Didactics  
 News  
 News  
 Press Comments  
 Service  
 
Imprint
  


Culture 2000

European Union

 

Press Comments


Tidevarv, 01.02.2001

The Cultural Landscape of Southern Halland

I Halland finns en lång tradition av samverkan mellan olika aktörer inom och utom kulturarvssektorn. "The Cultural Landscape of Southern Halland" är ett exempel på ett projekt som har direkt koppling till tillväxtavtalet och regional satsning på kulturturism.

Organisatoriskt drivs arbetet av Landsantikvarien vid Hallands länsmuseer i nära samarbete med landstinget, länsstyrelsen och Laholms kommun. Projektet återrapporterar till den regionala styrgruppen för natur- och kulturturism. Projektet ingår i EU-projektet "Pathways to the Cultural Landscape" med Museen der Stadt Aschaffenburg som initiativtagare och projektägare. Totalt medverkar 12 partners från 10 länder, däribland Föreningen Bronstid från Båstad.

Målet med projektet är att utbyta och utveckla metoder och kunskap, höja den allmänna medvetenheten om kulturlandskapets historia och sårbarhet samt att försöka finna vägar för ett klokt och långsiktigt vårdande av detsamma. En av grundtankarna är att kulturlandskapets historiska dimension bäst skyddas om det uppfattas som en användbar resurs, t ex för regional tillväxt.

För Hallands del inriktar man sig på ett pilotstudieområde på Hallandsås. Det transnationella projektet kommer att producera en populärvetenskaplig bok, CD-skiva och web-sidor om det europeiska kulturlandskapet.
 
design: Kai M. Wurm
menu back print