Homepage
 The Project  
 Projects of the Partners  
 The Forum  
 Virtual Exhibition  
 Didactics  
 News  
 News  
 Press Comments  
 Service  
 
Imprint
  


Culture 2000

European Union

 

Press Comments


Laholms Tidning, 28.04.2001

Nya gravhögar funna på åsen

from Åse Höijer

En hög full med sten från en forntida odlingsröjning, ett gammalt stengärde och en liten bit bort ett eventuellt gravröse. Lämningarna efter tidigare epokers människor, bland annat från bronsåldern, finns överallt på Hallandsås nordsluttning, och en

promenad tillsammans med antikvarie Lennart Carlie är en spännande upplevelse.

Kulturguldgruva på åsens norrsluttning

HASSLÖV Hallandsås nordsluttning är rena guldgruvan för den som söker efter tidigare epokers människor. Just nu pågår en inventering av kulturmiljöer och antikvarie Lennart Carlie är full av entusiasm över vad han funnit redan nu: Bland annat tre tidigare helt okända bronsåldersgravar.

Lennart Carlie jobbar tillsammans med biologen Krister Larsson med att kartlägga lämningar från tidigare epokers kulturlandskap i landskapet på Hallandsås. Deras arbete ingår i ett EU-projekt med liknande kartläggning i tio länder, och arbetet koncentreras på området mellan E6:an och Brantekällavägen.

- Det här är marker där linnélärjungen Pehr Osbeck hittat mängder av fornminnen. Viktor Evald från riksantikvarieämbetet letade här i början på 1900-talet och i slutet på 1980-talet genomfördes en stor fornminnesinventering. Man skulle tro att allt är hittat, säger Lennart Carlie.

Tio Timmar

Men så är det verkligen inte. Han har bara ägnat cirka tio timmar hittills åt en inventering och redan har han hittat mängder av "nya" fornfynd:

Odlingsrösen, fulla med sten som plockats undan av de som kanske till och med brukade jorden med hackor, stengärdsgårdar som medeltida bönder staplade, rester av skvaltkvarnar och 1800-talstorp, hela system av djupa hålvägar som visar var kreatur och människor i hundratals år vandrat upp och ner på åsen och så tre tidigare helt okända gravrösen.

- Här har vi kanske ett till, funderar Lennart när har tar pressen med sig på en fornminnesvandring i bokskogen strax öster om Brantekälla.

- Det här kan vara ett odlingsröse, men kanske troligare ett gravröse, säger han och studerar en stenhög närmare.

- Ett odlingsröse är runt, och det här är fyrkantigt med en stor sten i varje hörna. Det kan tyda mer på en grav.

Vet man bara vad man ska leta efter och studerar landskapet med "rätt glasögon" så finns fornminnena runt omkring oss. En amatör kan med rätt vägledning lätt börja upptäcka spännande saker och plötsligt ser Lennarts pressföreslagare både odlingsterrasser och hålvägar.

- Den som letar fornminnen brukar ge sig ut där det redan finns sådana. Där är chansen stor att hitta nya. Jag gjorde tvärtemot, vände ryggen emot det kända området strax österut och här hittade jag massor av tidigare okända saker.

Självklart

Fast visst hade han en aning om att vad han skulle hitta. Österut och västerut finns ett system av gravrösen, det var ganska självklart att de skulle också finnas här, rakt ovanför Hasslöv. Och mycket riktigt fanns de tre gravarna, på en kulle med utsikt över slätten, precis som bronsåldersfolket brukade placera sina gravmoment.

Därmed har ytterligare en pusselbit lagts till den stora bilden av hur det kulturlandskapet kommit att se ut som det gör, och hur alla tidigare generationer bidragit genom sin påverkan.


Lennart Carlie är självfallet stolt över sitt fynd. Tre tidigare helt okända gravhögar ligger precis där han väntade sig dem; på en höjd med utsikt över slätten.

Photo: Malin Andersson


 
design: Kai M. Wurm
menu back print