Homepage
 The Project  
 Projects of the Partners  
 The Forum  
 Virtual Exhibition  
 Didactics  
 News  
 News  
 Press Comments  
 Service  
 
Imprint
  


Culture 2000

European Union

 

Press Comments


Hallandsposten, 15.06.2001

Invigning av nygammalt hus I Boarp

from Josefin Nilsson

Han kan vara nöjd med sitt verk, tekniske byggledaren Sten Nilsson frän Hjörnered. På lördag invigs efter många timmars slit bronsålderhuset i Boarp utanför Båstad.

- Huset är nitton meter iångt och nio meter brett och närmast identiskt med grunderna till en bostad från bronsåldern som hittades i Halland, säger Föreningen bronstids Gunilla Roos.

Högt upp, med en bedårande utsikt över Lahalmsbukten vilar hon, denna mäktiga madam som invigs på lördag. De lerklinade väggarna och det vass- och grästorvbelagda taket vittnar om svunna tiders byggkunskaper, där varje liten del av Moder natur togs tillvara.

En pirrande känsla i magtrakten infinner sig ett par steg innanför dörrhålet. Röken -från eldstaden mitt i bronsåldershuset smyger sig upp mot loftet. Här ska mat lagas, och förvaras. Bronsåldershuset -strax ovanför Hasses lada i Boarp har flera kopplingar till Laholm och Halland. Det nitton meter långa och nio meter breda nybygget är en identisk rekonstruktion av huset som hittades i Köinge utanför Falkenberg 1992.

- Där återfanns välbevarade rester under marken. Stolphål och andra indikationer på hur bronsåldershuset såg ut har till punkt och prick följts, så detta är en ovanligt välgjord rekonstruktion menar många arkeologer, berättar Annila Sterner; en av Föreningen bronstids eldsjälar.

Ovanliga arter

Men bronsåldershuset har inte bara kopplingar till Halland. Teknisk byggledare för projektet är Sten Nilsson, som kommer från Hjörnered utanför Laholm.

- Mycket tack vare honom har vi fått något helt unikt. Tngenting 'är ihopfäst med spik, här har stockarna huggits med yxa och fogats samman. Väggarna består av lera uppblandad med magrande sand och hö för att få bindning i materialet.

Egentligen lades grunden redan på 80-talet. Då uppförde Bjäre härads hembygdsförening två järnåldershus på samma plats. De användes för olika barnaktiviteter.

- Med tiden slocknade intresset för husen, och de blev bara -ett tillhåll för får och grävlingar. När de revs började tanken på att bygga upp ett hus från bronsåldern att spira. Särskilt med tanke på att vi har så många lämningar och gravar från den tiden på Bjärehalvön, säger Gunilla Roos.

Många års väntan

Men från ord till handling kan det vara långt. I flera år har de väntat på att sista handen ska läggas vid bronsåldershuset, som finansierats genom ett bidrag på 150 000 kronor från Allmänna arvsfonden.

Från och med söndag kommer allmänheten beredas plats varje dag, utom måndagar, mellan 13 och 17. Då kan besökarna bland annat få höra historier från bronsåldern av "Völvan"; göra vinare, små träbitar på tråd som förr i världen användes för att få kontakt med andarna, mala säd på stenar och baka bröd över elden inne i huset.

Inte att förglömma är de små odlingarna utanför. Med hjälp från Nordiska genbanken har flertalet "glömda" växter gjort comeback, bland annat kägelkorn, enkornsvete och dådra, något som i dag betraktas som ogräs, men som bronsåldersmänniskorna utvann olja ifrån.

Stor invigning

Föreningen bronstid har under lång tid varit engagerad i European Cultural Paths, ett samarbetsprojekt för tolv europeiska länder som godkänts av EU:s Kultur 2000-program. Ett av delprojekten innefattar Bjärehalvöns kulturlandskap och här samarbetar Föreningen bronstid med arkeologiska instutionen i Lund, instutionen för växtvetenskap på Lantbruksuniversitetet - i Alnarp, regionmuseet och landsantikvarien i Skåne.

Syftet är att samla och skydda natur- och kulturvärden. Nu har bronsåldershuset i Boarp blivit en av hållplatserna på de stigar med bronsålders fynd som märkts ut på särskilda kartor.

På lördag kväll blir det en hejdundrande invigning där det kommer att vimla av bronsåldersfolk, hövdingar, suggestiv etnojazz-musik och dans samt en spektakulär lasershow. Scenen som just nu håller på att byggas kommer att intas av bland andra Bertil Svensson, Fråga Lund, Anders Hagberg med ensemble, Skånsk mässing och Anna Wennerbeck och det traditionella bandet kommer att klippas av Birgit Nilsson.


Invigs snart. Det lerklinade huset är närmast identiskt medd ett bronsåldershus vars rester hittades utanför i Köinge utanför Falkenberg. Annila Sterner och Gunilla Ross är mer än nöjda.


 
design: Kai M. Wurm
menu back print