Homepage
 The Project  
 Projects of the Partners  
 The Forum  
 Virtual Exhibition  
 Didactics  
 News  
 News  
 Press Comments  
 Service  
 
Imprint
  


Culture 2000

European Union

 

Press Comments


Nordvastra Skåner Tidningen, 28.04.2001

Första skeppsristningen siktad

Västra Karup: Hällristningsspanarna överraskade med uppseendeväckande fynd i går: Första bildristningarna, bland annat ett skepp, från bronsåldern kom i dagnen på Bjäre

Bjäre: Unika ristningar frå bronsåldern

Tecken från forntiden.Visst avbildade även Bjäres bronsåldersmänniskor sina skepp.

"Häliristningsspanarna", amatörarkeologerna Sven-Gunnar Broström ochä Kenneth Ihrestam, har gjort sensationella fynd på Holmen vid Västra Karup. Här har siktats Bjäres första skeppsristning.Trots mängder av fynd från bronsåldern har inga bildristningar tidigare kunnat dokumenteras på Bjäre. Nu jublar både arkeologerna själva och Föreningen Bronstid, som dragit igång utforskningarna.

Det har varit en gåta för arkeologerna: Varför finns det inga hällristningar som avbildar skepp på Bjäre som på andra håll - trots att man vet att människorna levde nära havet och hade skepp? Skeppssättningar av sten har talat sitt tydliga språk om skeppens betydelse, bland annat i Slättaröd och Tofta Högar. Och det finns alla skäl att tro, att människor varit beroende av möjligheten att färdas på vattnet för 3 000 år sedan.

Men trots att mängderna av ristningar på fornminnesrika Bjäre väcker avund, har inga avbildade skepp uppdagats. Skålgropar, fotsulor och rännor - men inga skepp. Inga bildristningar överhuvudtaget, faktiskt.

Under markytan

Så självklart blev det glädjetjut på Holmen i går, när de båda hällristningsspanarna Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam hittade första skeppsristningen på den stenhäll som går i dagen i en hästhage vid Holmens gård. Hällen kom fram under utgrävningar av ett gravröse i slutet av 50-fälet öch börjän på 60-talet och lockade horder av professorer och studenter frän Lund med fotspår, skålgropar och rännor. Men ingen tänkte den gången på att kika litet längre ner, ett par decimeter djupare i jordlagret.

Men Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam hade sina välgrundade misstankar, och vände upp jordtorvorna intill stenen. Resultatet blev en sensation.

De höll den stora hemligheten för sig själva under dagen, och överraskade sedan Annila Sterner och Gunilla Roos från uppdragsgivaren Föreningen Bronstid på kvällen. Belyst snett med släpljus blev det 42 centimeter långa skeppet med rammstäv extra tydligt.

Önskan uppfylld

- Oj, vad vi har önskat oss ett skepp på Bjäre! gläds Annila Sterner. Som en av projektledarna inom EU-projektet "European Pathways to Cultural Landscapes", fär hon den angenäma uppgiften att rapportera fyndet. Riksantikvarieämbetet kommer att göra fynden allmänt kända.

- Kanske är det här bara början... säger Annila Sterner om första skeppsristningen.

- Hällristningsspanarna kan konsten att leta på rätt ställe och har rätta blicken.

Förutom skeppsristningen, hittades hela tre ovanliga bildristningar av hästskor, nägot som endast hittats i Bohuslän tidigare. Plus ett par bilder av troliga fiskkrokar.

De uppseendeväckande fynden ändrar planerna för arkeologerna.

- Nu bryter vi - för att göra en ännu bättre inventering senare. Vi täcker med markmatta och jord, som sedan gör att man kan borsta bort lavarna på stenarna om några månader.

Länsstyrelsen avgör

Troligen återupptas inventeringen av Holmen i höst. Om sedan de unika bildristningarna kommer att få ligga i dagen, för att kunna ses av turister och andra, avgör länsstyrelsen. Stenen, ursprungligen rödaktigt amfibolitberg, är dålig. Och på allt fler håll blir det exakta kopior som eftervärlden fär beundra.

Även Drottninghall bjöd hällristningsspanarna på trevliga överraskningar. Mängder av nya skålgropar och rännor. Men framför allt ett märkligt och svårtolkat spår: En fotsula med tre tår. Här fördubblades dessutom antalet kända fynd efter hällristningsspanarnas besök. Slutnoteringen blev 437 skålgropar, 23 fotsulor och 53 remformiga fördjupningar.

Veckans grävande, sopande, spolande och krafsande på hällarna vid Drottninghall och Holmen har alltså gett verkligt spännande resultat. Och visat att Bjäres rika bronsålder döljer ytterligare hemligheter att

upptäcka.


 
design: Kai M. Wurm
menu back print