Homepage
 The Project  
 Projects of the Partners  
 The Forum  
 Virtual Exhibition  
 Didactics  
 News  
 News  
 Press Comments  
 Service  
 
Imprint
  


Culture 2000

European Union

 

Press Comments


Nordvastra Skåner Tidningen, 25.04.2001

Magisk plats

from Eva Killberg

Det ar en magisk plats, Drottninghall ovanför Vastra Karup. Utsikten över havet uppskattades redan av bronsåldersmånmskor, som valde att bo här, begrava sina döda har och inte minst att med stenar hugga ut mäkliga skålgropar, rannor och fotspår Var det spåren efter en osynlig gud?

Mycket är ännu okänt kring den gåtfulla bronsåldern. Men "hällristningsspanarna" Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrstam gör mer synligt.

Uppdraget kommer från Föreningen Bronstid, som deltar i ett EU-projekt, och ska resultera i en mer fuliständig dokumentation.

Västra Karup

Nya fynd väntade på Drottninghall

Drottninghall ovanför Västra Karup är ett av Bjäres mest välkända fornminnen. Ändå lyckades "Hällristningsspanarna" hitta ett 30-tal nya skålgropar och rännor bara på en förmiddag.

De är egent~igen amatörer, rörmontör Kenneth Ihrestam och kartingenjör Sven-Gunnar Broström från Botkyrka. Men de ligger bakom upp täckter av tusentals nya fornminnen söder om Dalälven. Kenneth Ihrestam har letat och dokumenterat hällristningar under de senaste 20 åren, och har skrivit in Sveriges 17 000 upptäckta hällristningar i en databas. Sven-Gunnar Broström har ägnat sig åt hällristningar i hela 40 år, och utnämndes häromåret till hedersdoktor vid Umeå universitet.

Kort sagt, de båda amatörarkeologerna tillhör Sveriges absolut främsta auktoriteter på området. Och de anlitas flitigt av riksantikvarieämbetet, länsstyrelser, museer, stiftelser.

Denna gång är det EU-projektet på Bjäre, "European Pathways to Cultural Landscapes", som gett Kenneth och Sven-Gunnar i uppdrag att inventera och dokumentera Drottninghall och Holmen i Västra Karup.

Det ser dock inte särskilt avancerat ut, när Kenneth och Sven-Gunnar rycker ut på Drottninghall på tisdagsförmiddagen. De beväpnar sig med spadar, piassavakvastar, vatten och halvtorra enepinnar.

- Det bästa att krafsa med, lagom spänstigt och skadar inte, konstaterar Kenneth.

Läser landskap

Så grävs torvlager och mossa bort för att frilägga lämpliga stenhällar. Var det ska grävas och, putsas ser dessa hällristningsspanare genom att läsa av landskapet.

Likt rutinerade svamp plockare, vet de exakt var de ska leta.

- Här på Bjäre ligger gärna h " istningarna på h " lar intill åkern, och de ligger ofta nära gravar. Dessutom gillade bronsåldersmänniskorna höjder, eftersom de var soldyrkäre, säger spanarna.

På Drottninghall, som trots sitt kändisskap inte dokumenterats ordentligt i bild sedan 30-talet, hittar de raskt ett 30-tal nya gropar att markera med krita.

På södra sidan, med de största hällarna, frilägger de en rad avlånga märken huggna med sten av det gåtfulla bronsåldersfolket.

Sällskapet med arkeologerna Gunilla Roos och Annila Sterner kan också fastställa att en grav finns på höj den.

Och att en boplats intill bör ingå i skyddet. Här har mullvadarna hj älpt till, genom att köra upp j ordhögar med flintspår och mikrospån.

- Här finns skärvsten som visar att det antingen rör sig om en boplats eller en offerplats, visar Gunilla Roos.

Märkliga markformationer tyder på rester av bebyggelse, och misstankarria har funnits redan tidigare.

Mullvadarna bekräftade dem.

Nattljus

Arbetet fortsätter i nattens mörker.

- Vissa gropar syns bara med släpljus, berättar spanarna.

Samtliga skålgropar, rännor och eventuella g´udars fotavtryck som huggits in på Drottninghall ska kalkeras med plastskynken.

- Sedan scannar vi in dem, och lägger in alltsammans i Photo Shop, säger Kenneth. Tidsperspektivet svindlar...

Till glädj e för besökare ska sedan en del av skålgroparna målas röda och tydliga, som Tanums hällristningar. Länsstyrelsen har gett sitt godkännande.

Vid förra uppdraget på Bjäre ökade Hällristningsspanarna antalet fynd på Flatakull i Glimminge till drygt det dubbla, från 150 kända till 331!

. Här mätte de dessutom upp de två största skålgroparna i hela Norden, den djupaste och den vidaste.

Riktigt så dramatisk ökning av fynd räknar man inte med på de två klassiska områdena i Västra Karup.

På Drottninghall fanns redan tidigare 15 märkliga fotsulor, 30 rännor och 235 skälgropar dokumenterade. Men att det finns mycket kvar att upptäcka under veckan, stod klart redan efter ett par timmar. Varpå de entusiastiska

amatörarkeologerna började kasta sina blickat åt stenhällar på andra sidan om åkern intill...

I kväll håller Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam ett allmänt föredrag i Förslövs bibliotek, klockan 19. De berättar om sina bästa fynd, visar några av Sveriges mest spännande hällristningar, med tolkningar. De båda kommer också att berätta om sitt arbete på Bjärehalvön.

Föreningen Bronstid, Bjäre Arkeologivänner och Studieförbundet Vuxenskolan arrangerar kvällen.

 


Nya spår. Under mossa och torv döljer sig nya spår av livet på bronsåldern. Kenneth Ihrestam utforskar magiska Drottninghall.

Foto: Sven-Erik Svensson

 

Nyfyndat. Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam gjorde snabbt nya upptäckter på klassiska Drottninghall. Ett 30-tal skålgro par frilades av "Hällristningsspanarna", assisterade av bland andra intresserade Elisabet Andersson. De markeras med krita, en del målas röda. .

Foto: Sven-Erik Svensson


 
design: Kai M. Wurm
menu back print