Homepage
 The Project  
 Projects of the Partners  
 The Forum  
 Virtual Exhibition  
 Didactics  
 News  
 News  
 Press Comments  
 Service  
 
Imprint
  


Culture 2000

European Union

 

Press Comments


Länsi-Suomi, 13.06.2003

Museoviraston pääjohtaja Henrik Lilius: Untamalan arkeologiakeskuksella kaikki edellytykset menestyä

by Markku Laine


Museoviraston lähiajan tavoitteena on pääjohtaja Henrik Liliuksen mukaan tuoda toimintaansa lähemmäs tavallista ihmistä. Aluehallinnolle annetaan entistä laajemmat toimintavaltuudet. Liliuksen mukaan Untamalan arkeologiakeskus on eräs osa alueelle tulemista.

- Untamalan arkeologiakeskuksella on niin paikallista kuin valtakunnallisiakin merkitystä. Sillä on kaikki edellytykset menestyä. Varsinkin, kun hankkeen takana on vahva paikallinen tuki, kiitteli Lilius arkeologiakeskuksen avajaisissa torstaina Laitilassa.

Arkeologiakeskus Untamala on ensimmäinen Museoviraston perustama arkeologinen opastuskeskus Suomessa.

Keskusta johtavan Marja Sipilän mukaan kyseessä ei ole perinteinen museo, vaan toiminnan tavoitteena on jakaa monipuolisin keinoin tietoa maamme arkeologisesta kulttuuriperinnöstä ja kulttuurimaisemasta sekä edistää niiden suojelua ja hoitoa.

- Keskus tarjoaa tietoa ja toimintaa kaikille muinaisuudesta kiinnostuneille. Kesäisin keskus toimii nähtävyyskohteenä, ja muina aikoina siellä on toimintaa mm. koululaisille, maankäytön ammattilaisille ja esihistorian harrastajille, kertoo Sipilä.

Hänen mukaansa hankkeen toteutuminen oli paljolti kiinni paikallisten toimijoiden aktiivisuudesta. Jatkossakin niin kyläläisten kuin muidenkin laitilalaisten ja vakkasuomalaisten tahdosta riippuu, miten keskus tulee toimimaan.

Vuonna 1997 Museoviraston hallintaan tulleen vanhan navetan kunnostus on tullut maksamaan noin 357 000 euroa. Mu­+seoviraston osuus oh 126000 euroa, Euroopan aluekehitysrahaston 176 598 euroa, työministeriön 19 341 euroa ja Laitilan kaupungin osuus 35 300 euroa. Kokonaisuuteen kuuluvan kulttuuripolun, multimedian ja osan näyttelystä on tuottanut EU:n Kulttuuri 2000 -ohjelman rahoittama European Pathways to Cultural Landscapes -projekti. Varsinais-Suomen TE-keskuksen myöntämällä työllisyysperusteisella 92 500 eurolla on rahoitettu keskuksen ympäristössä tehdyt koekaivaukset.

Vanhasta navetasta opastuskeskukseksi

Paula Purhonen Museovirastosta kehuu arkeologiakeskus Untamalaa sekä rakennushankkeena että toiminnaltaan ainutlaatuiseksi Suomessa. Keskuksen tiloiksi on kunnostettu Museoviraston omistama vanha navetta, joka on rakennettu vuonna 1917.

- Viime vuosikymmenet kylmillään ollut rakennus on kunnostettu sen navettamainen perusilme säilyttäen. Vanhan rakennukseen uutta käyttöä suunniteltaessa haastavinta on ollut mahduttaa opastuskeskuksen toiminnan kannalta tarpeelliset tilat rakennusrunkoon, jossa on erilaatuisia, -kuntoisia ja -korkuisia tiloja, selvittää Purhonen. Navetan päädyssä olleeseen latoon on sijoitettu 42-paikkainen auditorio, varsinaiseen navettaosaan monitoimitila, aula eteistiloineen, verstas ja toimistohuone sekä saunaan ja karjakeittiöön henkilökunnan sosiaalitilat ja muut aputilat. Navetan vintti, joka ennenkin on ollut kylmä tila, toimii kesänäyttelytilana.

Monenlaista toimintaa suunnitteilla

Arkeologiakeskuksen yläkerran näyttelyssä Vakka-Suomen Vuosituhannet voi tutustua seudun esihistoriaan ja kulttuurimaisemaan sekä sen muodostumiseen. Lisäksi näyttely kertoo muinaisjäännösten suojelusta ja hoidosta Suomessa.

Alakerran auditorio-, verstas- ja monitoimitiloissa järjestetään kulttuuriympäristöön, esihistoriaan ja muinaisiin kädentaitoihin liittyviä kursseja ja tilaisuuksia. Ne on tarkoitettu eri kohderyhmille koululaisista maankäyttöä suunnitteleviin ammattilaisiin. Auditoriossa esitetään tapahtumien ja opastusten yhteydessä vakkasuomalaisen kulttuurimaiseman kehittymisestä kertovaa multimediaa.

Tänä kesänä arkeologiakeskuksessa keskitytään erityisesti matkailijoiden opastamiseen. Kesällä voi mahdollisesti myös tutustua arkeologisiin kaivauksiin. Jatkossa on tavoitteena, että arkeologian harrastajat ja muutkin esihistoriasta kiinnostuneet voivat itsekin osallistua arkeologisiin kenttätöihin. Syksyllä alkaa koululaisille suunnatun toiminnan kehittäminen yhteistyössä Laitilan koulujen kanssa.

Arkeologiakeskus Untamalan edustalta alkaa Untamalan kylää kiertävä, noin 2,5 km pitkä, viitoitettu kulttuuripolku. Sen varrella on niin muinaishautoja ja kuppikiviä kuin idyllistä kylämiljöötä kirkkoineen. Kulttuuripolun varrella olevissa opastauluissa kerrotaan erityisesti Untamalan maisemasta ja sen kehittymisestä. Polun voi kiertää omatoimisesti seuraten sinisiä merkkejä tai varata opastuksen Arkeologiakeskuksesta.

 


Arkeologiakeskuksen ympärille on jo ehditty rakentaa toimiva yhteistyöverkosto. Menneisyyttä ovat olleet tuotteistamassa Innovan projektipäällikkö Helena Kinnunen ja kouluttaja Tarja Moisio-Rannikko.


Museoviraston pääjohtaja Henrik Lilius kehui paikallisia toimijoita hyvin sujuneesta yhteistyöstä Untamalan arkeologiakeskuksen suunnittelussa ja rakentamisessa.


 
design: Kai M. Wurm
menu back print