Homepage
 The Project  
 Projects of the Partners  
 The Forum  
 Virtual Exhibition  
 Didactics  
 News  
 News  
 Press Comments  
 Service  
 
Imprint
  


Culture 2000

European Union

 

Press Comments


Uudenkaupungi Sanomat, 20.05.2003

Kansainvälinen arkeologiryhmä Untamalassa ja Uudessakaupungissa

by Ulla-Maija Paalu


Yli kolmekymmentä arkeologia ja taidehistorioitsijaa kymmenestä eri maasta kokoontui Uuteenkaupunkiin kolmipäiväiseen seminaariin Euroopan unionin kulttuurimaisemahankkeen merkeissä.
Seminaari pidettiin hotelli Aquariuksessa ja tutustumiskohteita olivat mm. Laitilan Untamala, Kalannin kirkko ja Uudenkaupungin museo sekä puutalokorttelit.
Polut kulttuurimaisemaanhanke on yhteistyö- ja keskustelufoorumi, joka saa rahoitusta Euroopan Unionin Kulttuuri 2000-ohjelmasta.
- Uuteenkaupunkiin kokoonnuimme siksi, että Suomen projektialue on Vakka-Suomi, selvitti tutkija Teija Tiitinen museoviraston muinaisjäännösten hoitoyksiköstä.
- Tutkimme ja tuomme esille ympärillämme olevaa kulttuurimaisemaa, jota emme välttämättä edes huomaa. Untarnalaan merkitty kulttuuripolku on esimerkki esille tuodusta muinaismaisemasta, samoin mm. Laitilan Salon muinaispeltoalue, ns. Utovuoren haka.

Kulttuurimaisemaa etsimässä

Kulttuurimaisemaa, sen hoitoa ja käyttöä pohtiva hanke pohjaa Saksan, Viron, Tanskan, Ruotsin ja Norjan aiempaan yhteistyöhön kulttuurimaiseman etsimiseksi. Hyvät kokemukset innostivat Norjaa lukuunottamatta muita jatkamaan, ja kolmisen vuotta sitten perustettuun uuteen projektiin mukaan otettiin myös Suomi, Italia, Tsekki, Iso-Britannia ja Irlanti.
- Suomen ensimmäinen kulttuurimaisemaa esittelevä polku on valmistunut Untamalaan. Siellä ihmisen jälkiä näkyy kivikaudelta saakka. Samalla periaatteella synnytetään kulttuurimaisemapolkuja ympäri Eurooppaa.
- Kulttuurimaisema on pusikoitumassa joka puolella Eurooppaa, ei se ole vain meidän ongelmamme. Maan viljelys tav at ovat muuttuneet ja monta tuhatta vuotta vallinneet maisemat ovat katoamassa. Ainut tapa saada ne säilymään on ymmärtää, että kulttuurimaisema on tärkeä, Suomen osaprojektia vetävä Tiitinen sanoo.
- Jokainen maa valitsi itse kohteensa. Me valitsimme Vakka-Suomen, koska se on historiallisesti merkittävä ja samalla taantuva alue, jossa muutosprosessit ovat voimakkaita, Tiitinen sanoo.
Museoviraston rekisterissä on yksin Vakka-Suomesta kolmisentuhatta muinaisjäännösaluetta, Laitilassanasta on 250.
- Ja kyse on nimenomaan muinaisjäännösalueista, ei yksittäisistä jäännöksistä, Tiitinen sanoo.

Paikka ja juuret

Muinaismuistolaki suojelee vain muinaismuiston, ei sen ympärillä olevaa maisemaa. Tiitisen mukaan kulttuurimaisema on arvokas, koska se sitoo ihmisen johonkin paikkaan ja antaa juuret. Tiitinen viittaa tutkimuksiin, joiden mukaan ihminen voi niin ruumiillisesti kuin henkisestikin paremmin, kun hän on sitoutunut johonkin paikkaan.
- Vakka-Suomen suurin maisemallinen muutos koettiin rautakaudella. Pari sataa vuotta ennen ajanlaskun alkua alkanut kehitys johti laiduntamisen lisääntymiseen, viljelyn alkamiseen ja niiden myötä metsien vähentymiseen.
1800-luvun agraariyhteisön aikaan kehityskaari oli avoimimmillaan. Kylämaisemat olivat paljaita, kun karja lai-
dunsi heinät, pienet puut käytettiin aitojen tekoon. Nyt maisema on jälleen sulkeutumassa.

 


Iloinen joukko eurooppalaisia tutkijoita kulttuurimaisemaa etsimässä.
Kansainvälinen ryhmä piti kolmipäiväisen seminaarin
Uudessakaupungissa. Esitelmien lomassa vierailtiin mm. museossa.

 


Polut kulttuurimaisemaan - hankkeen puheenjohtaja, saksalainen
tohtori Gerhard Ermischer tutustui

Untamalan kylätalo Ventolassa kotikaljaan.


 
design: Kai M. Wurm
menu back print