Homepage
 The Project  
 Projects of the Partners  
 The Forum  
 Virtual Exhibition  
 Didactics  
 News  
 News  
 Press Comments  
 Service  
 
Imprint
  


Culture 2000

European Union

 

Press Comments


Länsi-Suomi, 19.05.2003

Laitila

Kolmisenkymmentä arkeologia, biologia ja taidehistorioitsijaa yhdeksästä eri Euroopan maasta tutustui sunnuntaina Untamalan kulttuurimaisemaan.
Vierailu liittyi eurooppalaiseen kuittuurimaisemahankkeeseen, joka toimii nyt viimeistä vuottaan. Vakka-Suomi ja erityisesti Untamala on ollut projektissa mukana esimerkkinä suomalaisesta maisemasta, jolla on pitkä historia.
- Pyrimme herättämään yleisöä huomioimaan ja hahmottamaan omaa kulttuurimaisemaansa siten, että se tulisi osaksi ihmisten arkipäivää, kuvaili Teija Tiitinen Museovirastosta.
Yhteishankkeessa tuotetaan jokaiselle kohdealueelle oma kulttuurimaisemapolkunsa jokomaastoon tai virtuaalisesti. Untamalassakin patikoitiin valmistumassa olevaa polkua läpi kylänraitin ja lammaslaidunten.
Lisäksi Polut kulttuurimaisemaan -projektissa tuotetaan yhteinen kokoomateos, joka julkaistaan kaikkiin projektiin osallistuneiden maiden kielillä.
- Kun tehdään yhdessä asioita, saadaan myös uusia ideoita siitä, miten asioita voi tehdä ja miten muinaisjäännöksiä voi hyödyntää ja tutkia.
Tiitinen korosti, että Eurooppa on täynnä erilaisia kulttuurimaisemia, joihin luonto luo omat puitteensa.
-Walesissa ja Pohjois-Italiassa on esimerkiksi vuoristo voimakkaasti läsnä. Täällä on puolestaan metsää, ja puurakentaminenkin on sellainen asia, jota ei oikein näe muualla. Monen silmissä tämä Untamalan aluekin on metsäistä, vaikka meille tämä on viljelymaisemaa, totesi Tiitinen.
Kulttuurimaisemahankkeen osallistujat ovat ennen Vakka-Suomen vierailuaan tutustuneet Englannin ja Walesin, Italian, Tsekinmaan sekä Ruotsin näkymiin. Projektin päätöskokous on vielä Saksassa. Lisäksi EU:n Kulttuuri 2000 -rahoitteisessa hankkeessa ovat mukana Irlanti, Tanska j a Viro.
Untamalan lisäksi vierailijat pyörähtivät Vanhassa Raumassa sekä tutustuivat Laitilan Nästinristin kivikautiseen asuinpaikkaan ja Rauman Kylmäkorvenkallion röykkiökalmistoon. Tukikohtanaan kokous piti Uuttakaupunkia, jossa järjestettiin seminaari luentoineen ja esitelmöineen.

Eurooppalaiset tutkijat kulkivat kulttuurimaisemapolkua Laitilan Untamalassa. Kesällä alueella nähdään lampaita, joiden esteeksi rakennettua porttisiltaa väki ylitti kieli keskellä suuta.

Photo by Juha Sinisalo


 
design: Kai M. Wurm
menu back print