Homepage
 The Project  
 Projects of the Partners  
 The Forum  
 Virtual Exhibition  
 Didactics  
 News  
 News  
 Press Comments  
 Service  
 
Imprint
  


Culture 2000

European Union

 

Press Comments


Sydsvenska Dagbladet, 18.12.2000

Skånskt bronsåldersprojekt får pengar från EU

Ett bronsåldersprojekt på Bjärehalvön får pengar från EU:s Kultur 2000-program.

Programmet heter European Pathways to the Cultural Landscape (EPCL) och består av tolv satsningar i tio länder.

Föreningen Bronstid på Bjärehalvön har i flera år arbetat med att ta fram kunskap om bygdens rika fornlämningar och att göra dem tillgängliga med hjälp av skyltar och broschyrer.

Med stöd från EU:s Raphaelprogram startade föreningen 1997 ett samarbete mellan Danmark, Estland, Norge, Sverige och Tyskland. Målet var att ge dagens människor en mer levande kontakt med sin bygds forntid.

Samarbetet har vuxit och omfattar nu deltagare från tio länder och tolv projekt. När det gäller Bjärehalvöns kulturlandskap samarbetar föreningen Bronstid på Bjärehalvön med arkeologiska institutionen vid Lunds universitet, institutionen för växtvetenskap på Alnarp, Regionmuseet och landsantikvarien i Skåne. Samarbetet inom EPCL kan sammanfattas i tre huvudrubriker: förståelse och forskning, kommunikation och förmedling samt en framtida omsorg om kulturlandskapet. För Bjäres del kommer den tidigare skyltningen att kompletteras med en så kallad virtual pathway, en presentation på Internet som ytterligare skall levandegöra historien.

Närmare 900 000 euro har bevilj ats i stöd till EPCL. Därmed står EU:s Kultur 2 000-program för 57 procent av projektets totala finansering. EPCL kommer att löpa under tre år.


 
design: Kai M. Wurm
menu back print