Homepage
 The Project  
 Projects of the Partners  
 The Forum  
 Virtual Exhibition  
 Didactics  
 News  
 News  
 Press Comments  
 Service  
 
Imprint
  


Culture 2000

European Union

 

Press Comments


Laholms Tidning, 16.09.2002

EU-projekt för kulturstig på åsen

by Annika Johansson


Laholm I helgen samlades representanter från tio europeiska Iänder i södra Halland och på Bjäre. Alla deltar de i ett pågående EU-projekt om kulturlandskapet.

Projektet har varit igång sedan 2001 och i Halland är det landsantikvarien som är ansvarig. Det är ett pilotprojekt som syftar till att skapa en kulturstig på Hallandsåsens nordsluttning vid Dömestorp och slätten nedanför.

Projektet kallas "Pathways to the Cultural landscape" och innehåller tolv delprojekt i tio Iänder. Och meningen är just att det ska göras så kallade kulturstigar på området med informationstavlor om vad det finns för Iämningar i närheten.

TVÅ DELPROJEKT

I Sverige finns två delprojekt och de är dessutom geografiskt nära varandra. Förutom Hallandsprojektet i naturreservatet vid Dömestorp finns ett projekt på Bjärehalvön.

- Syftet är att på många olika sätt göra kulturlandskapet tillgängligt för folket och för myndigheter. säger landsantikvarie Lennart Carlie som inventerat hela området på Hallandsås nordsluttning från E6 till Brantekälla.

700 PROCENT

En inventering som gett en mängd fynd och spår efter människor som levt här och som aldrig hade kunnat genomföras utan det här projektets hjälp.

- Vi har ökat fornlämningsbeståndet här med 700 procent genom min inventering, säger Carlie. Och vi ska lokalt producera en rapport över Hallandsåsens utveckling, som är helt inriktad till allmänhet och till skolor.

Deltagarna i projektet träffas regelbundet för att titta på hur de andra Iänderna jobbar med kulturlandskap och hur deras del i projektet ser ut. Denna helg var det Sveriges tur att vara värd och då visades givetvis både Hallands- och Bjäreprojektet upp.

BOK

Projektet ska vara klart till i oktober nästa år. Då ska en bok vara klar där alla delprojekten ingår. Hur denna ska utformas är några av de saker som diskuteras de här dagarna.

- Dels ska vi tillfredsställa Eu-byråkraterna och tillverka en folder, dels då göra denna transnationella bok som ska komma ut på fjorton språk, säger Lennart Carlie.

Förutom Landsantikvarien deltar Laholms kommun, Iänsstyrelsen och landstinget i projektet. För den som vill veta mer om projektets olika delar finns information på www.pcl-eu.de

 

Representanter från hela Europa, eller i alla fall från de tio Iänder som deltar i EU-projektet, samlades i helgen i södra Halland för att titta på olika Iämningar i vårt kulturlandskap.


 
design: Kai M. Wurm
menu back print