Homepage
 The Project  
 Projects of the Partners  
 The Forum  
 Virtual Exhibition  
 Didactics  
 News  
 News  
 Press Comments  
 Service  
 
Imprint
  


Culture 2000

European Union

 

Press Comments


Nordvästra Skånes Tidning, 16.09.2002

Bjäres landskap i stort EU-proiekt

by Michael Lundblad


Sällan har det tagits så många bilder av landskapet på Bjäre som under denna helg. Ett 40-tal personer från tio olika länder deltog i EU-projektet om kulturlandskap som i går var på besök nära Boarp.

Boarp Landskapet förändras ständigt. Det har inte minst visat sig på Bjärehalvön där det vidsträckta landskapet varit i blickfånget hos invånarna åtskilliga generationer tillbaka.

Just Bjärehalvöns landskap var del som lockade. 40 personer i den särskilda EU-grupp bestående av arkeologer och historiker som särskilt sysslar med kulturlandskap. Man samlas sedan ett år tillbaka två, gånger årligen på olika platser runt om i Europa och denna gången gick färden till bland annat Bjäre, Hallands Väderö och södra Halland.

- Under träffarna diskuteras forskning och annat som alla kan ha nytta av. Och så tittar vi på landskapen genom exkursioner och tar upp gemensamma problem och likheter, berättar Jenny Nord, aikeolog och projektledare för del så kallade Bjäreprojektet.

Gårdagsfarden skulle gå till Boarps hembygdspark och bronsåldershuset som ingick i ett annat EU-projekt. Efter del bar det av till Gamla Bjäragården. I området ligger elt flertal gravplatser från bronsåldern som visat sig vara svåra alt datera.

Vid den grav som besöktes hade en "tårtbit" tagits bortj gräset och forskarna hade samlat in pollenprover.Prover som förhoppningsvis kan visa .vilken tid graven kommer ifrån och vad som vaxte på platsen när graven gjordes.

- Vi ska gräva i fem av gravarna och har än så länge hunnit med tre stycken. Pollenanalysen kan bland annat visa var jordfyllningen kom ifrån. Jag har också hittat bränd sten vilket skulle kunna vara ett tecken på att det förekommit eldaktivitet i .samband med begravningen, säger Jenny Nord.

Även om utgrävningen väckte start intresse så var det ändå det öppna landskapet jsom verkade imponera mest på de flesta igruppen.

Tand Moora från Estland gick ett steg längre och tog med sig ett par jordprover med hem som visade på skillnader i jorden i de olika landskapen.

- Våra historiska fält i Estland haller på att bli överväxta med buskar och annat. Allting beror på omläggningen av jordbruket efter att vi blev självständiga. På Sovjettiden hölls landskapet öppet med jordbrukets hjälp, säger Ants Kraul från estniska riksantikvarieämbetet.

Han oroar sig inte för alt arkeologerna inte ska hitta de historiska platserna,

Gruppens ordförande Gerhard Ermischer från Tyskland verkade nöjd med gårdagens utflykt. Något han inte verkade alltför intresserad ay var de golfbanor gruppens buss kört förbi på väg till Boarp.

- Golfbanorna kanske är intressanta för turisterna under några ar men sedan blir de tråkiga. Landskapet med golfbanor blir tråkigt Se på Mallorca. De fick ett bråkigt landskap och det har gjort turisterna uttråkade. Nu skriker de efter turist er eftersom färre, åker dil numera, säger Gerhard Ermischer.

Sarntidigt anser han att ett landskap ständigt förändras och att golfbanorna bara är en del av den förändringen. En förändring som aldrig upphör.

 

I fädrens spår. En grupp arkeologer och histoiker från tio europeiska länder besökte i går Bjärehalvön bland annat för att titt a på kulturlandskapet och på en bronsåldersgrav nära Gamla Bjäragården. Vid graven har bland annat poltanprover tagits.


 
design: Kai M. Wurm
menu back print