Homepage
 The Project  
 Projects of the Partners  
 The Forum  
 Virtual Exhibition  
 Didactics  
 News  
 News  
 Press Comments  
 Service  
 
Imprint
  


Culture 2000

European Union

 

Press Comments


Hallandsposten, 18.09.2002

EU-delegater på historiska stigar

by Inge Henrikson


Pathway to the cultural landscape är namnet på ett EU-projekt vars syfte är att sprida kunskap om kulturlandskapets värden. En av dessa stigar går på Hallandsås nordsluttning och i Iördags trampades den av en delegation med deltagare från nuvarande och blivande medlemsländer.

I HP har vi tidigare berättat om Dömestorpsprojektet som bland annat har till uppgift att artlägga landskapets utveckling från forntid till nutid. Ansvariga är Erik Rosengren och Lennart Carlie vid landsantikvarien samt biologen Crister Larsson.

Presenterade resultat

I Iördags fick trion chansen att presentera undersökningsresultaten för kolleger från flera EU-länder. Samtidigt passade man på att göra en vandring i en del av området, från Algutstorp till Lugnarohögen.

- Genom projektet vill vi sprida kunskap om kulturlandskapets värden till såväl beslutsfattare som allmänhet. Vi vill visa vad som en gång funnits på åsens nordsluttning och dess omgivningar, säger Lennart Carlie.

Träffas i olika IänderI de andra medlemsländerna pågår liknande satsningar med stöd av EU-medel. De ansvariga brukar träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter.- Vi har träffats i England, Italien, Irland, Tjecken och Tyskland. Nu var det vår tur att visa vad vi kommit fram till, säger Lennart Carlie. Före vandringen på Hallandsås hade EU-delegationen besökt gravfältet i Påarp.

 

Tydligt ursprung. Att det handlade om en EU-delegation som besökte Hallandsås framgick tydligt - om inte annat så på klädseln.


 
design: Kai M. Wurm
menu back print