Homepage
 Prosiect  
 Prosiectau'r partneriaid  
 Y fforwm  
 Rhith Arddangosfa  
 Didactics  
 Newyddion  
 Gwasanaeth  
 
Prif Bennawd
  


Culture 2000

European Union

 

Croeso i Lwybrau at Dirweddau Diwylliannol

Mae´n bleser eich croesawu i´n tudalen gartref

Rydym yn falch iawn bod gennych ddiddordeb yn y Tirweddau Diwylliannol Ewropeaidd, a hoffem gyflwyno ein prosiect i chi.

Mwynhewch!

Mae angen arbenigwyr ar dirweddau diwylliannol

Mae "Llwybrau at Dirweddau Diwylliannol" yn bartneriaeth rhwng sefydliadau cyhoeddus a phreifat sy´n gofalu am dirweddau diwylliannol eu hardaloedd ledled Ewrop mewn modd cymwys a phroffesiynol trwy gyfrwng ymchwil wyddonol, cysylltiadau a rheolaeth gynaliadwy. Mae´r gwaith o greu fforwm cyffredin ar gyfer trafod a chydweithredu yn cael ei ariannu gan raglen Diwylliant 2000 yr Undeb Ewropeaidd.

Mae gan yr holl bartneriaid brofiad proffesiynol o reoli tirwedd. Maent yn ymgymryd â phrosiectau gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau dyfeisgar a gwyddonol a hynny mewn maes gwaith cymharol newydd. Mae´r dulliau hyn yn amrywio o

Waith cloddio archeolegol i reoli parthau

Mae´r prosiect yn cael ei reoli gan swyddfa gydlynu´r prosiect Ewropeaidd "Llwybrau at Dirweddau Diwylliannol": mae´n edrych ar ôl buddiannau´r partneriaid, yn annog cydweithrediad rhyngwladol rhwng y partneriaid a´r deuddeg prosiect cenedlaethol, mae´n hybu rhwydweithio a chyflwyno´r cysyniad o dirweddau diwylliannol i´r cyhoedd. Prif swyddogaethau´r swyddfa, felly, yw lledaenu gwybodaeth, lobïo penderfynwyr, a chodi proffil tirweddau diwylliannol mewn cymdeithas, ac o fewn yr economi a gwleidyddiaeth.

 

Newid iaith

en  de  fi  se  da  cz  it  we  ee  ie 

  
design: Kai M. Wurm
menu back print