Velkommen til Pathways to Cultural Landscapes

Kulturlandskabets bevarelse kræver eksperter

"Pathways to Cultural Landscapes" - "Stier til kulturlandskabet" - er en sammenslutning af offentlige og private kulturinstitutioner, hvis formål det er at bevare og formidle det menneskeskabte landskab ved hjælp af forskning, formidling og bæredygtig administration. Til dette formål har EU kulturprogram, Kultur 2000, bevilget støtte til at etablere et internationalt forum med henblik på diskussion, erfaringsudveksling og samarbejde om fælles projekter.

Vores kolleger repræsenterer stor erfaring, når det gælder bevaring og formidling af kulturlandskabet. Det er et arbejde, der omfatter en meget bred vifte af arbejdsopgaver lige fra arkæologiske udgravninger over fredning til formidling.

Den daglige koordinering og styring af "Pathways to Cultural Landscapes" er samlet i et fælleskontor. Herfra udbredes kendskabet til de enkelte deltageres arbejde i netværket, samtidig med at projektets overordnede økonomiske og politiske interesser varetages. En hovedopgave for kontoret er således, at påvirke den politiske belutningsproces til her-og-nu gavn for kulturlandskabet og til glæde for kommende generationers brug af det menneskeskabte landskab.

 

skift sprog

en  de  fi  se  da  cz  it  we  ee  ie 

 

This document has been printed from http://www.pcl-eu.de/

© 2005 Pathways to Cultural Landscapes

With the support of the Culture 2000 programme of the European Union